Izzivi solidarnostnega gibanja za Palestino

25.09.2019 | 18:00

S Stephanie Westbrook, članico Palestinskega gibanja za kulturni in akademski bojkot Izraela (PACBI) Stephanie Westbrook je že vrsto let nacionalna koordinatorka palestinskega gibanja BDS (bojkot, dezinvesticije, sankcije) v Italiji.

Spregovorila bo o strategijah solidarnostnega boja s palestinskim prebivalstvom, še posebej o gibanju BDS, in o
vedno večjih izzivih, s katerimi se zaradi pritiska države Izrael sooča v Evropi in drugje v svetu.

Pogovor bo potekal v angleščini, vodila ga bo novinarka Kristina Božič.

Več informacij:
Gibanje za pravice Palestincev, info@palestina.si, www.palestina.si