Infokolpa | Nasilne meje in solidarnostne mreže

𝙉𝙖𝙨𝙞𝙡𝙣𝙚 𝙢𝙚𝙟𝙚 𝙞𝙣 𝙨𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖𝙧𝙣𝙤𝙨𝙩𝙣𝙚 𝙢𝙧𝙚ž𝙚

Kdo so nevladniki, ki pomagajo ljudem v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Sloveniji in drugod na t.i. »balkanski migrantski poti«? So sploh nevladniki ali nemara kaj tretjega? Dogodek bo posvečen razmeram na balkanski poti in predstavitvi iniciativ, ki so nastale kot odziv na čedalje bolj brezupne razmere, na stopnjevanje policijskega nasilja nad migranti ter na neodzivnost in nezmožnost nagovarjanja tega problema s strani ustaljenih mednarodnih nevladnih organizacij. Prav tako so nedopustne čedalje bolj represivne prakse državnih institucij, med njimi tudi slovenskih. V zadnjih letih je tako »od spodaj« nastalo kar nekaj organizacij, ki skušajo nadoknaditi civilno-družbeni in politični primanjkljaj v soočanju z dejstvom migracij. Med reprezentativnimi novimi organizacijami sta Are You Syrious? (AYS) iz Zagreba in organizacija No Name Kitchen (NNK), ki deluje v Grčiji, Srbiji in BiH. Z nami bosta govorila predsednica AYS Milena Zajović in vodja NNK Bruno Álvarez.

Omenjeni organizaciji zbirata in neposredno razdeljujeta humanitarno pomoč, predvsem pa dokumentirata dogajanje na mejah, izdajata poročila in delujeta na področju zagovorništva. Obe sta del širše mreže Border Violence Monitoring Network, ki povezuje podobno misleče in delujoče iniciative iz pol ducata evropskih držav z namenom ustvarjanja političnega pritiska in koordiniranega nagovarjanja vseevropskega problema nasilja na zunanjih mejah Evropske unije. Nedavno je del mreže Border Violence Monitoring postala tudi civilna iniciativa Infokolpa.

Kako torej deluje in kaj je namen Border Violence Monitoring Network? Pridite na pogovor v četrtek v Pritličje. Kako se financirajo omenjene organizacije? Sitnica – prinesite kak novčič, šel bo v vredno stvar.

Dogodek bo v angleščini.

SECOND-HAND IZMENJEVALNICA: Med dogodkom se boste lahko v zameno za prostovoljni prispevek nagradili s kakšnim ženskim puloverjem, majico ali kapo. Denarne donacije bomo pretopili v moške hlače, čevlje in jakne, ki so na poti nepogrešljive. Vsak štumf šteje!

ČASOVNICA

19:00 Predstavitev No Name Kitchen (NNK) in Are You Syrious? (AYS)

 • Bruno (NNK)
 • Milena (AYS)
 • Vprašanja iz občinstva
 • 20:00 – 20:15 ODMOR
  20:15 Okrogla miza o mejnem nasilju

 • Panel: Bruno, Milena, Hamza (Irak), Khalid (Eritreja)
 • Moderator: Miha Turk (Infokolpa)
 • 21:15 – 21:30 ODMOR
  21:30 Koncert: Matej KavčičKončerto v Amaterinščini. Ljubljanski ekspresivni primitivizem z glasom in klasično kitaro

  ***
  𝘽𝙤𝙧𝙙𝙚𝙧 𝙑𝙞𝙤𝙡𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙎𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖𝙧𝙞𝙩𝙮 𝙉𝙚𝙩𝙬𝙤𝙧𝙠𝙨

  Who are grass-roots activists that help people in Bosnia and Herzegovina (BiH), Serbia, Slovenia, and elsewhere on the so-called “Balkan migrant route”? Are they grass-roots at all or are they perhaps something else? The event will focus on the initiatives that have emerged in response to the increasingly hopeless situation on the Balkan route that has witnessed the escalation of police violence against migrants as well as repressive state practices coupled with the unresponsiveness and inability to address the situation by established international NGOs. In recent years, several grass-roots organizations have emerged from the bottom up, seeking to make up for these deficits in the face of migration.
  Among representative new organizations are Are You Syrious? (AYS) from Zagreb and No Name Kitchen (NNK) that is present in Greece, Serbia, and BiH. Our guests will be the president of AYS Milena Zajović and the founder of NNK Bruno Álvarez.
  These organizations collect and distribute humanitarian aid but mainly they document the situation at the borders, publish reports and work in the field of advocacy. Both organizations are part of the Border Violence Monitoring Network that connects similar initiatives from half a dozen European countries to address violence on the outer borders of the European Union, and to create civil and political pressure. Recently, Infokolpa also became part of this network.
  What is the purpose of the Border Violence Monitoring Network? What does it do? Join us on Thursday in Pritličje to find out. How are these organizations funded? Pennies – bring some donations, they will go towards a worthy cause.

  The event will be in English.

  SECOND-HAND EXCHANGE: During the event you will be able to exchange donations or male clothes for second-hand women’s clothes. We will transform your donations into male pants, jackets, shoes, and other things that are needed by people on the route. Every sock counts!

  TIMETABLE

  19:00 Presentation of No Name Kitchen (NNK) and Are You Syrious? (AYS)
  20:00 – 20:15 BREAK
  20:15 Round table discussion on border violence monitoring
  • Panel: Bruno, Milena, Hamza (Iraq), Khalid (Eritrea)
  • Moderator: Miha Turk (Infokolpa)
  21:15 – 21:30 BREAK
  21:30 Concert: Matej Kavčič – Concerto in A-mother-tongue. Expressive primitivism from Ljubljana for voice and classical guitar

  Pogovor si lahko ogledate tudi v živo: