Sociološki podcast ǀ Pogovor ob knjigi »Judith Butler and Politics«

18.04.2024 ǀ 18:00

Slovensko sociološko društvo v sodelovanju s Pritličjem vljudno vabi na pogovor ob knjigi »Judith Butler and Politics«, ki jo je lani pri založbi Edinburgh University Press izdala dr. Adriana Zaharijević, znanstvena svetnica na Inštitutu za filozofijo in družbeno teorijo Univerze v Beogradu in zagotovo najboljša poznavalka del Judith Butler v naši regiji.
Pogovor, ki bo hkrati javno snemanje Sociološkega podkasta, bo potekal v četrtek, 18. aprila 2024, ob 18. uri v Pritličju v Ljubljani.
Z avtorico knjige se bo pogovarjala dr. Nina Perger.
***
Monografija Judith Butler and Politics je prva knjiga, ki kritično analizira in predstavi celoten opus Judith Butler in njen prispevek k filozofiji in politični teoriji. Avtorica predstavi misel Judith Butler skozi prizmo štirih ključnih konceptov: performativnost, delovanje (agency), življenja, ki ga je moč in vredno živeti (livable life), ter nenasilje. Rdečo nit razprave predstavlja klic Judith Butler k radikalni enakosti in njena kritika obstoječih socialnih neenakosti, strukturnega nasilja in izkušenj družbeno proizvedene in neenakomerno razdeljene prekarnosti in ranljivosti, pri čemer v ospredje – tako lastnega razmišljanja kot tudi družbenopolitičnega delovanja – postavlja sicer pogosto spregledano in vedno socializirano telo. Poleg tega Zaharijević skozi pretanjeno analizo del Judith Butler pokaže, kako socialno – skozi jezik, kulturo in družbene norme – oblikuje subjekta in ga v tej formiranosti neizogibno omejuje, vendar tudi omogoča. Kakor zapiše avtorica: »Če že imamo neko možnost delovanja, te možnosti ne bomo našli skozi zanikanje pogojev naše konstituiranosti« (str. 121). Avtorica tudi prikaže, kako teoretska misel Judith Butler sega daleč onkraj same dekonstrukcije spola, na katero so dela Judith Butler pogosto reducirana in po kateri je Judith Butler tudi najbolj poznana.
Osrednja vrednost monografije je v tem, da se Zaharijević ne izogne »neprijetnim vprašanjem«, ki se zastavljajo v povezavi s teoretskimi izpeljavami Judith Butler, v zadnjem času predvsem v povezavi z njeno teorijo performativnosti spolov, saj avtorica na vsa ta vprašanja natančno in razumljivo odgovarja, sklicujoč se na najrazličnejše vire – od izvirnih del Judith Butler do njenih javno dostopnih predavanj in medijskih intervjujev. Poleg tega avtorici z izjemnim občutkom za postopno in odmerjeno izgrajevanje argumentacij uspe bralko_ca popeljati tudi skozi najbolj zagonetne izzive in dileme, ki jim je sicer moč slediti v delih Judith Butler. Monografija tako sporoča, da dela Judith Butler nikakor ne zaobsegajo le teoretizacij o performativnosti spola, temveč predstavljajo ambiciozno in egalitarno alternativo liberalni politični filozofiji za 21. stoletje in vzpostavlja dialog z aktualnimi družbenimi gibanji in mnogovrstnimi izzivi, s katerimi se soočamo v sodobnem svetu.
Vljudno vabljeni_e!