T e r c e t i

26.09.2017 | 20:00

Terceti vstopajo v novo sezono. Trije avtorji/avtorice. Vsak/vsaka bere po pol ure. Malce smo skrajšali nastope in stopili čez meje poezije. Od septembra dalje lahko na Tercetih prisluhnete poeziji, prozi in kratkim dramskim delom. V maju 2018 sledi festival Terceti (bienalni festival), kjer pa se bodo umetniki in umetnici ponovno predstavljali in predstavljale v časovnem traku 45-ih minut.
Dogodek moderira Dejan Koban.
Septembra nastopajo:
20.15 / Miklavž Komelj
20.40 / Petra Koršič
21.15 / Urška Sterle
Podprite literarne dogodke v Pritličju in pripravite prostovoljne prispevke. Hvala 🙂
Naslovnico dogodka je oblikovala Gaja Naja Rojec.

FB dogodek