Apartheid Izraela nad palestinskim prebivalstvom ǀ Pogovor in predstavitev raziskave

11.01.2023 ǀ 18:00

➡️ Amnesty International ugotavlja, da so zaporedne izraelske vlade dojemale palestinsko prebivalstvo za demografsko grožnjo ter so sprejemale ukrepe za nadziranje in zmanjševanje njihove navzočnosti in dostopa do zemlje v Izraelu in na Zasedenih palestinskih območjih (ZPO).
➡️ Izrael izvaja številne ukrepe, katerih namen je načrtno odrekanje osnovnih pravic in svoboščin palestinskemu prebivalstvu. Npr: hude omejitve gibanja na ZPO, premajhna vlaganja v palestinske skupnosti v Izraelu, palestinskim beguncem_kam me dovolijo vrnitve na njihove domove. Amnesty je zabeležila tudi prisilne preselitve, administrativna pridržanja, mučenje in nezakonite uboje, tako znotraj Izraela kot na ZPO.
Vljudno vabljene_i! 👥
📑 Poročilo je dostopno na tej povezavi: https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/
*Apartheid je huda kršitev človekovih pravic in po mednarodnem kazenskem pravu zločin zoper človeštvo. Izraz »apartheid« je bil izvorno uporabljen za opis političnega sistema v Južni Afriki, ki je izrecno uveljavljal rasno segregacijo, prevlado in zatiranje ene rasne skupine s strani druge. Od takrat ga je mednarodna skupnost začela uporabljati za obsodbo in kriminaliziranje takih sistemov in praks, kjerkoli po svetu se zgodijo.