PREDDOGODEK GROUNDED ǀ Otvoritev razstave ǀ Prostovoljci in prostovoljke v boju za življenje in svobodo

17.08.2023 ǀ 19:00

𝗢𝗧𝗩𝗢𝗥𝗜𝗧𝗘𝗩 𝗥𝗔𝗭𝗦𝗧𝗔𝗩𝗘 : Prostovoljci in prostovoljke v boju za življenje in svobodo
[𝑝𝑟𝑒𝑑𝑑𝑜𝑔𝑜𝑑𝑒𝑘 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙𝑎 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝑒𝑑]
Z razstavo “Prostovoljci in prostovoljke v boju za življenje in svobodo” mednarodna skupnost ukrajinskih umetnikov in umetnic UARTIST želi povečati vidnost običajnih in hkrati izjemnih ljudi ter izkazati spoštovanje njihovemu prispevku k prizadevanjem za zmago življenja in svobode. Avtorji in avtorice umetniških del so ukrajinski umetniki in umetnice, ki živijo v Ukrajini ali imajo ukrajinske korenine. Z nakupom njihovih del lahko podprete delovanje skupnosti UARTIST, ki je bila ustanovljena po začetku ruske vojaške invazije, da bi pomagala povezati ukrajinske umetnike in umetnice med vojno.
Država prostovoljcev – tako se včasih zdi, ko spremljamo dogajanje v Ukrajini v zadnjih desetih letih. Prostovoljsko gibanje v Ukrajini se je zelo okrepilo med revolucijo dostojanstva v letih 2013-2014, največji razvoj pa je doživelo po obsežni ruski invaziji na Ukrajino. Kdo so ukrajinski prostovoljci? Je težko biti prostovoljec deset let zapored? Ali 18 mesecev vojne? Kako biti opora tako ljudem kot prizadevanjem za ohranitev meja svoje države, čeprav živiš zunaj nje? Kako prostovoljce vidijo drugi? Kako vidijo sami sebe? Kje dobijo moč, da nadaljujejo in ne obupajo?
Mednarodna skupnost ukrajinskih umetnikov in umetnic UARTIST razstavo organizira ob podpori festivala Grounded in Pritličja.
***
With the exhibition “Volunteers in the battle for life and freedom”, UARTIST, the international community of Ukrainian artists, aims to raise the visibility of ordinary and yet extraordinary people and to pay tribute to their contribution to the struggle for the victory of life and freedom. The authors of the artworks are Ukrainian artists living in Ukraine or having Ukrainian roots.
By purchasing their work, you can support the work of the UARTIST community, which was established after the start of the Russian military invasion to help connect Ukrainian artists during the war.
A country of volunteers – that’s how it sometimes seems when we look at what has been happening in Ukraine over the last 10 years. The volunteer movement in Ukraine intensified during the 2013-2014 revolution of dignity, and especially after the full-scale Russian invasion of Ukraine. Who are the Ukrainian volunteers? Is it difficult to volunteer for ten years in a row? Or 18 months of war? How to be a support to both the people of your country and the efforts to preserve the borders of your country, even if you live outside it? How do others see volunteers? How do they see themselves? Where do they get the strength to carry on and not give up?
The international community of Ukrainian artists UARTIST organizes the exhibition with the support of the Grounded Festival and Pritličje.