Pogovor ǀ Gaza: dolžnost in odgovornost Slovenije in drugih držav

13.11.2023 ǀ 18:30
𝐏𝐨𝐠𝐨𝐯𝐨𝐫 𝐳 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐤𝐨 𝐢𝐧 𝐫𝐚𝐳𝐢𝐬𝐤𝐨𝐯𝐚𝐥𝐤𝐨 𝐧𝐚 𝐊𝐚𝐭𝐞𝐝𝐫𝐢 𝐳𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐧𝐚𝐫𝐨𝐝𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐨 𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐚𝐯𝐧𝐢 𝐟𝐚𝐤𝐮𝐥𝐭𝐞𝐭𝐢 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐳𝐞 𝐯 𝐋𝐣𝐮𝐛𝐥𝐣𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐫. 𝐌𝐚𝐫𝐮š𝐨 𝐓𝐞𝐤𝐚𝐯č𝐢č 𝐕𝐞𝐛𝐞𝐫. 𝐏𝐨𝐠𝐨𝐯𝐨𝐫 𝐛𝐨 𝐯𝐨𝐝𝐢𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐊𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐁𝐨ž𝐢č.
V skladu s Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida imajo države podpisnice dolžnost storiti vse, da preprečijo izvršitev genocida; v nasprotnem primeru nosijo odgovornost zaradi kršitev mednarodnega prava. Tudi Ženevske konvencije jasno določajo dolžnost držav podpisnic, da bodo naredile vse, da se bo določila konvencij spoštovalo v vseh okoliščinah – kršitve pa bodo preganjale.
Katere so torej odgovornosti in dolžnosti Slovenije? Lahko kot posamezniki vplivamo na pristojne organe, da spoštujejo te odgovornosti?
Na to temo se bo novinarka Kristina Božič pogovarjala z dr. Marušo Tekavčič Veber, docentko na Katedri za mednarodno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.