TransMisija VIII ǀ Skupnosti, 2. del: Kako biti (dober_a) zaveznik_ca?

18.11.2021 ǀ 18:00

PROGRAM:
TransMisija VIII: Skupnosti
2. del: Kako biti (dober_a) zaveznik_ca?
🏠🌈 Četrtek, 18. november, 18:00 – 20:30, Pritličje
🤝 zavézništvo 🤝
Slovar slovenskega knjižnega jezika zavezništvo opisuje kot “razmerje, ki nastane z dejanjem, s katerim se kdo zaveže kaj storiti, delati”. Kratka definicija, ki jasno izpostavlja bistvo zavezništva tj. početje, delovanje.
📽🗣👥 Na forumu “Kako biti dober_a zaveznik_ca?” najprej premierno predstavile_i nov video “Trans osebe so ene_i izmed nas”: sporočila zaveznic_kov trans oseb, nato pa bomo iz raznih perspektiv naslavljale zavezništvo in se skupaj spraševale_i glede naših znanj, sposobnosti in namenov kadar delujemo v zavezništvu.
🤝 Vse_i namreč želimo ali morda celo pričakujemo dobre, ultra-informirane, vedno samorefkletivne in večinoma še izjemno skromne zaveznice_ke, pogosto pa le-tem redko ponudimo informacije o naših potrebah, željah in načinih, kako si same_i želimo doživljati prakso zavezništva.
🗣 Gostje_i:
– Eva Gračanin (Legebitra, TransAkcija, Gibanje za pravice Palestincev, Interkoalicija)*
– Nuka Horvat (TransAkcija)*
– Tjaša Pureber (anti-avtoritarna gibanja, socialna pravičnost, pravice samozaposlenih in kulturnikov_ic)*
– Iztok Šori (Mirovni Inštitut, Vita Activa)*
*Navedene organizacije, institucije in (ne)formalne iniciative ne predstavljajo nujno organizacij, kjer so gostje_i trenutno aktivne_i, jih pa prepoznavajo kot ključne izkušnje glede njihovega učenja o zavezništvu.
👥🗣👥 Zavoljo grajenja bolj informiranih in varnih skupnosti zato drugi del našega osrednjega letnega dogodka TransMisija, tokrat posvečamo forumu o zavezništvu, katerega namen je skrbno skupnostno učenje, izmenjava izkušenj in preizpraševanje lastnih družbenih položajev s ciljem okrepitve kapacitet in uvidov, potrebnih za dobre zaveznice_ke.
ℹ️ Prijava: na tej povezavi (prijava je obvezna): https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeNH0EBgoIRXh…/viewform
👥🏳️‍🌈🏳️‍⚧ TransMisija VIII: Skupnosti 🏳️‍⚧🏳️‍🌈👥
Za temo TransMisije VIII, našega osrednjega letnega dogodka, ki ga organiziramo od leta 2014 dalje, smo izbrale_i skupnosti.
Zakaj skupnosti?
Ker jih potrebujemo. Ker se potrebujemo.
❤❤❤
V časih, kjer kot družba in posameznice_ki, v naši državi, politiki, medijih in lokalnih okoljih, doživljamo represijo, individualizacijo, nasilje in stiske, je v nov dan varneje vstopati skupaj. Solidarnost, ki presega vse majhne in malo večje razlike med nami, je lahko sredstvo upora vladi, kapitalizmu in družbenemu neoliberalizmu, ki nas želi razčleniti in oddvojiti.
❤ Globoko čutimo in skozi aktivizem zaznavamo, da marsikdo, morda bolj kot kadarkoli, potrebuje predvsem prostor in čas, kjer je lahko s soljudmi, skupaj. Zato naš osrednji letni dogodek TransMisijo v dveh ločenih delih namenjamo prav temu: vzpostaviti želimo dinamike, prostor in čas, ki bodo omogočale izmenjave izkušenj, skupno učenje, preizpraševanje naših gibanj in samih sebe ter gradnjo zavezništev in, seveda, skupnosti.
Dogodek TransMisija smo se odločile_i ločiti na dva dni, saj med večino ljudmi zaznavamo visoko mero prezasedenosti in anksioznosti, ki pridejo s prepolnimi urniki. Vsebin in vprašanj, ki jih želimo naslavjati tekom TransMisije, ne želimo postavljati v okvir, kjer bi nekdo čutil pritisk, da “bo zaradi še enega izmed xyz eventov šel cel služben dan”, zato se bomo srečale_i dvakrat, dva dni zapored, v poznih popoldanskih urah, ob pijači in v energiji, ki bo vabila k pogovorom, introspekcijam in upamo, da tudi, občutkom, da nismo same_i. Pridete lahko le na enega ali pa na oba dogodka, kakor vam ustreza.