Brez besed ji sledim: sodobna evropska lezbična poezija | branje

25.11.2017 | 18:00

Mednarodno literarno branje
Brez besed ji sledim: Sodobna evropska lezbična poezija

Z veseljem predstavljamo prvo antologijo sodobne evropske lezbične poezije Brez besed ji sledim, ki jo je uredil pesnik Brane Mozetič, izšla pa je pri založbi Škuc leta 2015. Antologija predstavlja petinpetdeset lezbičnih pesnic iz vse Evrope, ki v svoji umetniški poetiki izražajo različne vidike lezbične eksistence preko različnih poetskih pristopov in drž, od razlikovalne identitetne pozicije do queer perspektive, od ljubezenske lirike do družbenokritične kontekstualizacije. Poezija ima v kontekstu lezbične ali katerekoli manjšinske kulture še vedno konstitutivno vlogo: “Poezija ni luksuz”, piše lezbična in afroameriška pesnica Audre Lorde v svojem eseju Poezija še vedno ni luksuz iz leta 1977, ni “sterilna igra besed”, temveč “je ključnega pomena za naša življenja”, “je kot iluminacija, kajti ravno preko poezije dajemo imena tistim idejam, ki so brez imena in brez oblike, ki se morajo šele roditi, a se že čutijo”.

Na literarnem branju se bodo predstavile: Izabela Morska (Poljska), Kristin Omarsdottir (Islandija), Nataša Velikonja (Slovenija), Eleonora Pinzuti (Italija), Nora Verde (Hrvaška), Kristina Hočevar (Slovenija), Andrea Vatulikova (Češka republika), Hanneleele Kaldmaa (Estonija). Dogodek bo moderiral urednik antologije Brane Mozetič (Slovenija).

***

International literary reading

I Follow Her without Words: The Anthology of Contemporary European Lesbian Poetry

Cafe Pritličje, Ljubljana, Slovenia, Saturday, 25th November 2017 at 6 pm

We are glad to present the first anthology of contemporary European lesbian poetry I Follow Her without Words, edited by poet Brane Mozetič, and published in Škuc publishing-house in 2015. The anthology presents fifty-five lesbian poets from Europe who in their artistic poetics express various aspects of lesbian existence through various poetic approaches and attitudes, from a distinctive identity position to a queer perspective, from love lyricism to socio-critical contextualization. Poetry still has a constitutive role in a lesbian or in any minority culture: “Poetry is not a luxury”, writes lesbian and Afro-American poet Audre Lorde in her essay Poetry is not a luxury from 1977, it is “not the sterile word play”, but “it is a vital necessity of our existence”, “it forms the quality of the light within which we predicate our hopes and dreams toward survival and change, first made into language, then into idea, then into more tangible action. Poetry is the way, we help give name to the nameless so it can be thought«.

The literary reading will present: Izabela Morska (Poland), Kristin Omarsdottir (Island), Nataša Velikonja (Slovenia), Eleonora Pinzuti (Italy), Nora Verde (Croatia), Kristina Hočevar (Slovenia), Andrea Vatulikova (Czech Republic), Hanneleele Kaldmaa (Estonia). The event will be moderated by the anthology’s editor Brane Mozetič (Slovenia).

FB dogodek