Cena antropocena | Glifosat

27.02.2019 | 18:00

Začenjamo novo serijo mesečnih okoljskih debat CENA ANTROPOCENA in vas v sredo, 27. 2., ob 18.00 uri vabimo na pogovor o problematiki uporabe herbicida GLIFOSAT.

V času, ko vse več držav zaradi skrbi za zdravje uvaja popolno prepoved uporabe glifosata, želi ameriška korporacija v Sloveniji, v Račah, šestkrat povečati proizvodnjo izdelkov z glifosatom. V pogovoru, v katerem bomo poleg Rač govorili o razširjenosti, škodljivosti in odpravi enega svetovno najbolj razširjenih herbicidov, bodo sodelovali:
dr. Jernej Drofenik, vodja Sektorja za fitofarmacevtska sredstva, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
dr. Igor Šoltes, evropski poslanec, Skupina Zelenih / Evropske svobodne zveze
g. Miran Rajšp, član Ekološke iniciative Rače, in
– (predvidoma) prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, družine in športa, UKC Ljubljana.

Pogovor bo povezovala Monika Weiss.

Pogovor je odprt, brez vstopnine in ga bo možno spremljati v živo na: https://www.youtube.com/watch?v=HZ5yew-8530

Lepo vabljeni!

 

===

O ciklu CENA ANTROPOCENA
Ljudje ustvarjamo novo geološko dobo – antropocen, v kateri ključno vplivamo na delovanje narave. Podnebje, ki so ga s svojo biosfero uravnavali živi organizmi, se že nekaj desetletij spreminja; zaradi emisij toplogrednih plinov se namreč ozračje pospešeno segreva. Na voljo imamo le nekaj let, da te procese zavremo, preden postanejo za človeštvo neobvladljivi.
V ciklu mesečnih okoljskih debat s krovnim naslovom CENA ANTROPOCENA pozornost usmerjamo na specifične in splošne dejavnike, ki vplivajo tako na naše zdravje kot na okolje, in prek odprte javne debate iščemo rešitve. Cikel ustvarjamo Irena Woelle, Nina Kodrič in Monika Weiss.

===

 

Kje so moje rožice (vzel jih je glifosat)

Prepesnjene otroške in ljudske pesmi nas izobražujejo o vplivu, ki ga imamo na okolje. Ilustrirajo pa nam tudi, kako bo naša pasivnost pri reševanju globalnega segrevanja vplivala na naše otroke in naslednje generacije. Če takoj ne ukrepamo, bodo otroci prihodnosti namesto prešernih in veselih pesmi peli onesnažene pesmi.

Ženski pevski zbor Kombinat

Besedilo in slika: Irena Wölle

===

FB dogodek