Droga, um in religija | Dr. Roman Paškulin | DrogArt

10.06.2015 | 20:00

Je uporaba psihotropnih substanc s premiki v dojemanju in mišljenju svetovnonazorsko področje in kot tako izenačeno z religioznostjo? Je njih uporaba človekova pravica in temeljna svoboščina? Če je temu tako, do katere mere človek odgovarja za zablode in žanje zasluge za uspehe svojih kontemplacij? O tem in še o čem…

Dr. Roman Paškulin je terapevt medicinske hipnoze z izkušnjami na področju terapije zasvojenosti in drugih psihosocialnih disfunkcij. Je ustanovitelj in direktor OMI Inštituta, zavoda za antropološko medicino, član Društva za medicinsko hipnozo Slovenije in predavatelj farmakologije na Univerzi na Primorskem.

FB DOGODEK