FESTIVAL GROUNDED 2023ǀ MIR/PEACE

24.-26.08.2024 ǀ Pritličje + Muzejska ploščad + AKC Metelkova

/preddogodek 17.08.2024 Otvoritev razstave/

 

GROUNDED je festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja aktualna družbena vprašanja s povezovanjem navidez nezdružljivega: deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenja družbenega aktivizma ter progresivne klubske elektronske kulture. V razpravah, projekcijah, predstavitvah, glasbenih nastopih in druženjih, katerih vrednostna izhodišča so enakost ne glede na osebne okoliščine, solidarnost s šibkejšimi in avtonomija posameznika_ce, udeleženke_ci iščejo informirane, argumentirane in odgovorne odzive na izzive sedanjosti in prihodnosti.  Prva izvedba festivala je bila leta 2015 na temo Avtonomija migracij, leta 2018 je bila tema Intima v času umetne inteligence, leta 2019 Avtomatizacija in oblast leta 2020 Resnica, leta 2021 Država in lani Odgovornost.
Tema letošnjega festivala Grounded je Mir.
MIR / PEACE

Vsakdo ima pravico do miru, ki zagotavlja uresničevanje in varovanje človekovih pravic ter razvoj.“ (1. člen Deklaracije o pravici do miru, Generalna skupščina OZN, 2016)

Mir je pogoj za izvrševanje človekovih pravic – v času vojne in nasilja so svoboda izražanja, pravica zbiranja, osebna svoboda, svoboda veroizpovedi, duševna in telesna nedotakljivost in nenazadnje pravica do golega življenja suspendirani. Vsaka vojna je množična in sistematična kršitev človekovih pravic, njene žrtve so odrasli in otroci brez prihodnosti: ubiti, pogrešani, posiljeni, mučeni, pregnani in zaprti.

Hkrati je uresničevanje človekovih pravic pogoj za mir. Kot pravi ena od letošnjih gostij festivala Aida Čerkez, novinarka v štiri leta obleganem Sarajevu: “Mir, a ne za vsako ceno.” V Palestini je mirovni proces evfemizem za kolonializacijo z mirovnimi sredstvi, v Bosni je Daytonski mirovni sporazum drugo ime za 20-letno stagnacijo države in utrjevanje nacionalizma. Zato mir ne more in ne sme biti le stanje odsotnosti vojne, ampak stanje pravičnosti in blaginje za vse. Ali kot pravi geslo gibanja Black Lives Matter “No Justice, No Peace”.
V pogovorih, predavanjiih in okroglih mizah s teoretiki in z osebami z izkušnjo vojne, članicami mirovnih gibanj, novinarji in vojnimi poročevalkami ter umetniki_cami se bomo vprašali, ali je mir brezpogojna vrednota ali pa ima ceno; kakšna je mednarodna arhitektura miru in ali je še vedno sposobna odgovoriti na zahteve sodobnih konfliktov; kakšno mesto v mednarodnem sistemu zagotavljanja človekovih pravic in trajnega miru zasedajo socialne in ekonomske pravice; če obstaja pravična vojna, obstaja pravična revolucija; kakšno je razmerje med njima?


/eng/

Grounded is a festival of electronic music, critical thinking and activism, that addresses current social issues by combining the seemingly incompatible: deinstitutionalised theoretical debates, everyday social activism and progressive electronic club culture.