Festival Grounded | Intima v času umetne inteligence

21.11. – 23.11.2018 | ELEKTRONSKA GLASBA, KRITIČNA MISEL IN AKTIVIZEM

Grounded je festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja aktualna družbena vprašanja s povezovanjem navidez nezdružljivega: deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenja družbenega aktivizma ter progresivne klubske elektronske kulture. V razpravah, projekcijah, predstavitvah, glasbenih nastopih in druženjih, katerih vrednostna izhodišča so enakost ne glede na osebne okoliščine, solidarnost s šibkejšimi in avtonomija posameznika_ce, udeleženke_ci iščejo informirane, argumentirane in odgovorne odzive na izzive sedanjosti in prihodnosti.

Prva izvedba festivala je bila leta 2015 na temo Avtonomija migracij. Tema letošnjega festivala je INTIMA V ČASU UMETNE INTELIGENCE.

|||||||||||||||||||||||||||||||||| PROGRAM  ||||||||||||||||||||||||||||||||||

𝐒𝐑𝐄𝐃𝐀 / 𝐖𝐄𝐃𝐍𝐄𝐒𝐃𝐀𝐘 𝟐𝟏.𝟏𝟏.
 
/ 18:00 / Avditorij Moderne galerije /

👀 Otvoritev / 𝘖𝘱𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨
👀 Merila intime / 𝘔𝘦𝘢𝘴𝘶𝘳𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘪𝘯𝘵𝘪𝘮𝘢𝘤𝘺    (Nika Mahnič)
👀 Nujnost politike človeškosti v času robotov in umetne inteligence / 𝘛𝘩𝘦 𝘜𝘳𝘨𝘦𝘯𝘤𝘺 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘴 𝘰𝘧 𝘏𝘶𝘮𝘢𝘯𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘪𝘯  𝘵𝘩𝘦 𝘈𝘨𝘦 𝘰𝘧 𝘙𝘰𝘣𝘰𝘵𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘈𝘐  (Prof. Kathleen Richardson)
👀 Kaja Skrbinšek aka Malidah (SI)

/ 21.00 /  Pritličje /

👀 B L N, Volk, Maša, Commercial Break | Ustanova (SI)

 

Č𝐄𝐓𝐑𝐓𝐄𝐊 / 𝐓𝐇𝐔𝐑𝐒𝐃𝐀𝐘 𝟐𝟐.𝟏𝟏. 

/ Seminar MSUM /

 / 10:00  / Družbene in ekonomske posledice tehnoloških prelomov / 𝘚𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘢𝘯𝘥 𝘌𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘛𝘦𝘤𝘩𝘯𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘉𝘳𝘦𝘢𝘬𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩t (Janez Weiss, Dr. Paško Bilić, Dr. Jernej Amon Prodnik)
 / 11:00  / Javni prostor in pametna mesta / 𝘗𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘴𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘮𝘢𝘳𝘵 𝘤𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴 (Maša Galič, Dr. Aidan Cerar, Ddr. Aljoša Pužar, Domen Savič)
/ 12:30  / Algoritemsko bančništvo in posegi v zasebnost / 𝘈𝘭𝘨𝘰𝘳𝘪𝘵𝘩𝘮𝘪𝘤 𝘣𝘢𝘯𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘢𝘤𝘺 (Dr. Franjo Štiblar, Mag. Andrej Tomšič, Tea Brašanac, Monika Weiss)
 / 14:00 / Nadzor odgovornosti nadzornikov: demokratični problemi in rešitve / 𝘏𝘰𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘳𝘷𝘦𝘪𝘭𝘭𝘢𝘯𝘵 𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘵𝘰 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵: 𝘥𝘦𝘮𝘰𝘤𝘳𝘢𝘵𝘪𝘤 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘰𝘭𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 (Prof. Vian Bakir, Nejc Slukan)
 / 15:00  / Emocionalna umetna inteligenca in avtomatizacija industrijske psihologije / 𝘌𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘈𝘐 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘈𝘶𝘵𝘰𝘮𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘐𝘯𝘥𝘶𝘴𝘵𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘗𝘴𝘺𝘤𝘩𝘰𝘭𝘰𝘨𝘺 (Prof. Andrew McStay, Filip Dobranić)

/ Pritličje /

/ 18:30 /  Vzhodno od Queera ali Kjer ga najdeš – Grindr / 𝘌𝘢𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘘𝘶𝘦𝘦𝘳 𝘰𝘳 𝘞𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘠𝘰𝘶 𝘍𝘪𝘯𝘥 𝘐𝘵 – 𝘎𝘳𝘪𝘯𝘥𝘳 (Dr. Karmen Šterk, Dražen Dragojević)

/ 21:00 / Klub Channel Zero /

| | Renick Bell LIVE (JP)
| | xin LIVE (DE)
| | Kuthi Jinani LIVE (IT)
| | Gašper Torkar LIVE (SI)
| | Nulla, Estera | Ustanova (SI)

 

𝐏𝐄𝐓𝐄𝐊 / 𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘 𝟐𝟑.𝟏𝟏. /

/ Atrij ZRC SAZU /

/  10:00  / Pravna subjektiviteta robotov / 𝘓𝘦𝘨𝘢𝘭 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘩𝘰𝘰𝘥 𝘰𝘧 𝘙𝘰𝘣𝘰𝘵𝘴 (Pika Šarf, Dr. Matija Žgur)
/  11:00  / Izzivi biometrije in obraznega prepoznavanja / 𝘊𝘩𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘨𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘉𝘪𝘰𝘮𝘦𝘵𝘳𝘪𝘤𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘍𝘢𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘙𝘦𝘤𝘰𝘨𝘯𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 (Dr. Peter Peer, Vuk Čosić)
/  12:00  / Etični vidiki genomskih raziskav / 𝘋𝘪𝘤𝘶𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 – 𝘌𝘵𝘩𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘐𝘴𝘴𝘶𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘎𝘦𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤 𝘙𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 (Dr. Aleš Maver, dr. Franc Mali, Tjaša Zajc)
/  13:00  / Spolni roboti – od podaljškov do samostojnih entitet / 𝘚𝘦𝘹 𝘳𝘰𝘣𝘰𝘵𝘴 – 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘦𝘹𝘵𝘦𝘯𝘴𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘥𝘦𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴 (Elinor Wadman, dr. Renata Šribar)
/  14:00  / Zmožnosti podatkovnega zbiranja Android aplikacij: spremljanje menstrualnega cikla / 𝘋𝘢𝘵𝘢 𝘩𝘢𝘳𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘈𝘯𝘥𝘳𝘰𝘪𝘥 𝘢𝘱𝘱𝘴 : 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥 𝘵𝘳𝘢𝘤𝘬𝘦𝘳𝘴 (Kamila Koronska)
/  15:00  / Umetna inteligenca in vzpon fašizma / 𝘈𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪𝘨𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘙𝘪𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘍𝘢𝘴𝘤𝘪𝘴𝘮 (Dr. Primož Krašovec, Muanis Sinanović)
/  16:00  / Etika robotike in umetne inteligence / 𝘙𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘛𝘢𝘣𝘭𝘦 – 𝘌𝘵𝘩𝘪𝘤𝘴 𝘰𝘧 𝘙𝘰𝘣𝘰𝘵𝘪𝘤𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘈𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪𝘨𝘦𝘯𝘤𝘦 (Dr. Luka Omladič, Dr. Nataša Pirc Musar, Dr. Marko Grobelnik, Maja Cimerman)

 / Kinoteka /

/ 18:00 / EX MACHINA – Projekcija in pogovor z ekipo Film Flow
(Alex Garland, Velika Britanija, 2015, 110′)

/ 23:00 /  Klub Monokel + Klub Tiffany

| | rRoxymore LIVE (DE)
| | KABLAM (SWE)
| | LOFT (UK)
| | Ariel Zetina (USA)
| | R36 (SI)
| | Rapala700 (IT)
| | Tetsuo (SI)
| | Futon (SI)
| | Warrego Valles (SI)

+ vizualne intervencije / visual interventions by:
| | 5237 (SI)
| | Smech (SI)
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vstop na vsa predavanja in razprave je brezplačen.
𝘌𝘯𝘵𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭 𝘭𝘦𝘤𝘵𝘶𝘳𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘶𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘪𝘴 𝘧𝘳𝘦𝘦 𝘰𝘧 𝘤𝘩𝘢𝘳𝘨𝘦.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Predprodaja vstopnic / Ticket presale v / at Pritličje, Mestni trg 2, Ljubljana:
Od / From 18.10 – 5.11. -> 10EUR (festivalska vstopnica / festival ticket)
Od / From 5.11. – 20.11. -> 12EUR (festivalska vstopnica / festival ticket)

Dnevna prodaja vstopnic na vratih / Daily ticket sale on door:
Sreda / Wednesday 21.11. -> Prost vstop / Free entrance
Četrtek / Thursday 22.11. -> 7EUR
Petek / Friday 23.11. -> 8EUR

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 Festival Grounded 2018 | electronic music

 Festival Grounded 2018 | critical thinking and activism

www.grounded.si

FB

twitter

instagram