GROUNDED FESTIVAL | critical thinking & activism

03.12.2015 | 16:00

Pogovorni del festivala GROUNDED bomo začeli v četrtek popoldne s panelno diskusijo ter v petek čez dan nadaljevali z razpravami in predstavitvami najrelevantnejših tem, povezanih z migracijami v Evropi.

▼ ČETRTEK 3.12. OD 16.00 DO 19.00▼

IME ČESA JE EVROPA?

EU in njene države/nacije se na migracijsko gibanje odzivajo s topništvom mehanizmov obvladovanja in discipliniranja. V imenu fantazme o (ne)varnosti, ki jo za nacionalno večino predstavljajo »tujci«, migracije kriminalizirajo z internacijo, registracijo, asimilacijo, deportacijo idr. Militarizirajo meje in omejujejo gibanje v polni bojni in sanitetni opremi. Ustvarjene razmere izrednega stanja blažijo s humanitarizmom, »opijem za malomeščanstvo«. Kako razumeti te odzive ustvarjanja odvečnosti ljudi, kaj pomenijo za sedanjost in prihodnost, kako se povezujejo s preteklostjo? Migracijsko gibanje meje ruši, materializira prakse nove politike in politične subjektivitete ter se obenem pokaže kot laboratorij za preseganje ekonomsko redukcionističnih, pravno fetišističnih in rasističnih okvirov, ki institucionalizirajo EU. Kako misliti migracijska gibanja, kako jih razumeti za »revolucionaliziranje« evropocentrične vizije sveta? Panel naslavlja ta in druga sorodna vprašanja. Sogovornice_ki:
– Mojca Pajnik je predavateljica na FDV in raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Topike njenega raziskovanja in delovanja so politika, migracije, rasizem, mediji in spol. Pred nedavnim je souredila Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice (Palgrave), Work and the Challenges of Belonging: Migrants in Globalizing Economies (Cambridge Scholars) in Rasizem: razrezani svet (ČKZ).
– Darij Zadnikar je filozof, predavatelj na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, aktivist novih globalnih političnih gibanj, gibanja Uzi in gibanja proti zvezi NATO; bil je dolgoletni urednik Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo,
– Ksenija Vidmar Horvat je sociologinja kulture in komparativistka, predavana sociologijo kulture ter teme s področja medijev, spola in globalne kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani, raziskovalno se osredotoča na problematiko kulturne globalizacije, postsocializma, transkulturalizma, kulturne identitete, manjšin, spomina in evropeizacije,
– Gorazd Kovačič je sociolog, docent za občo sociologijo na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, raziskovalno se ukvarja s temami iz socialne in politične teorije, pa tudi z evroatlantskimi odnosi.

▼ PETEK 4.12. OD 10.00 DO 18.00 ▼

OD MIGRANTA DO SOMEŠČANA – DOBRE PRAKSE INTEGRACIJE (OD 10.00 DO 12.00)

Migracije med drugim pred institucije in družbo postavljajo zahtevo po takojšnjem dostopu do izobraževanja in dela ter spodbujanje enakih možnosti v poklicnem, zasebnem in javnem življenju. Panel predstavlja obstoječe dobre prakse integracije v slovenskem in evropskem prostoru. Sogovornice_ki:
– Barbara Rajgelj je docentka in raziskovalka na FDV, kjer poučuje temelje prava ter delovno, socialno in gospodarsko pravo, raaziskovalno se ukvarja z industrijskimi odnosi, socialnimi sistemi, delovnim pravom ter pravom človekovih pravic,
– Sara Kekuš je magistra politologije, ki se osredotoča na prisilne migracije in azil; je sodelavka Centra za mirovne študije v Zagrebu, kjer koordinira Iniciativo “Dobrodošli!”, sodeluje tudi pri projektu »Okus doma«,
– Andreja Hočevar je docentka in raziskovalka na oddelku za pedagogiko in andragogiko ljubljanske Filozofske fakultete, v devetdesetih se je ukvarjala s sistemom izobraževanja beguncev v Sloveniji,
– Sonja Šarac, Migrantska pisarna ZZZS, je v Slovenijo prišla kot begunka iz BiH, danes je sodelavka Migranstke pisarne ZSSS in zagovornica pravic delavcev migrantov, beguncev in prosilcev za azil,
– Alenka Bartulović, FF UL – docentka in raziskovalka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo ljubljanske Filozofske fakultete, med drugim raziskuje glasbo beguncev iz Bosne in Hercegovine, ki so v Slovenijo prišli v 90. letih.

DEINSTITUCIONALIZACIJA MIGRANTSKIH NASTANITEV (12.00 DO 14.00)

Sedanji model nastanitev migrantov, ki ostanejo v Sloveniji – tako kot v večini držav EU – temelji na centralizirani institucionalni namestitvi, kjer so priseljenci izolirani od ostalega prebivalstva in dodatno marginalizirani. Panel naslavlja kritiko sedanjega modela in odpira razpravo o deinstitucionalizaciji migrantskih nastanitev. Sogovornice_ki:
– Ela Meh je antropologinja in no borders aktivistka za svobodo gibanja. Od leta 2012 raziskuje posledice eksternalizacije evropske migracijske politike v Srbiji, njen fokus je na zdravstveni situaciji migrantk_ov,
– Tomaž Gregorc je aktivist in sodelavec Italijanskega solidarnostnega konzocija (ICS) iz Trsta, ki izvaja dobre prakse namestitve ljudi z mednarodno zaščito,
– Andreja Rafaelič je dolgoletna aktivistka za dezinstitucionalizacijo, na Fakulteti za socialno delo UL je doktorirala iz povezovanja in vključevanja pri oskrbi po meri človeka in procesih dezinstitucionalizacije,
– Sophie Mirow je študirala mednarodne odnose in študije konfliktov v Maastrichtu in Londonu. Izkušnje v nevladnem sektorju je pridobivala v Save the Children, Human Rights Watch in na razsodišču za zločine Rdečih kmerov v Phnom Penhu. Od septembra 2015 pri organizaciji Flüchtlinge Willkommen skrbi za nastanitve beguncev v Hamburgu, Bremnu in Hannoverju.

NEVIDNI BOJI LGBTI MIGRANTK_OV V EU (14.00 DO 16.00)

V številnih državah so LGBTI-osebam kršene človekove pravice, zaradi česar so prisiljene, da v varnih državah zaprosijo za azil. Tudi po prihodu v relativno varno državo v EU se pogosto soočajo s številnimi težavami. S primeri iz drugih držav bomo spoznale_i prioritete in izzive, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju celovitega sistema podpore LGBTI-prosilkam_cem za azil. Sogovornice_ki:
– Eva Gračanin je aktivistka na področju pravic LGBT, feminizma in pravic Palesink_cev. Svojo aktivistično pot je začela na področju razvijanja prostovoljstva ter sodelovanja pri ozaveščanju o pravicah prosilk_cev za azil in begunk_cev v okviru Slovenske filantropije,
– Susanne Demou Overgaard je generalna sekretarka Skeiv Verden, kvirovske organizacije iz Osla, ki nudi podporo LGBTI migrantkam_om; študirala je razvojne in mirovne študije na Univerzi Bradford v Veliki Britaniji,
– Sabine Jansen je pravnica in je kot prostovoljka delala v oddelku za podporo beguncem v nizozemskem Amnesty International, trenutno pa je sodelavka organizacije za pravice LGBTI-oseb COC Netherlands, kjer se ukvarja s politikami migracij v EU na presečišču s spolno usmerjenostjo, spolno identiteto in spolnim izrazom,
– Martina Greif je asistentka za področje javne uprave na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani; od leta 2012 dalje kot svetovalka za begunce zastopa prosilce za mednarodno zaščito v upravnih in sodnih postopkih.

GOVOR, KRITIKA IN AKTIVIZEM (16.00 DO 18.00)

Boji za svobodo gibanja na mejah Evrope so v Sloveniji na plano prinesli različne rasistične tendence, govore in prakse, ki so pred tem obstajali zgolj v svoji potencialnosti. Na drugi strani pa se množijo tudi prakse upiranja, bodisi na ravni kritike, pritiskov na državne strukture in družbo ter alternativne prakse, ki se oblasti upirajo z gradnjo avtonomnih mrež in dejavnosti. Sogovornice_ki:
– Klemen Ploštajner je sociolog, ki se raziskovalno in aktivistično ukvarja s stanovanjsko problematiko, urbanizmom, prostorskimi praksami zatiranja in osvobajanja ter kritiko kapitalizma in države. Je član zavoda Danes je nov dan.
– Matej Zwitter je novinar aktualnopolitične redakcije Radia Študent, ki je kot eden redkih medijev v Sloveniji zavzel jasno stališče #protimilitarizaciji,
– Sandra Bašič Hrvatin je profesorica in raziskovalka mednarodnega in slovenskega medijskega prostora, predstojnica Oddelka za medijske študije na Fakulteti za humanistične študije UP,
– Metka Mencin Čeplak je docentka za socialno in politično psihologijo na Fakulteti za družbene vede UL, raziskuje in deluje na področju socialne psihologije, študij mladine, izobraževanja in šolskega (ne)uspeha, procesov stigmatizacije in diskriminacije.

▼ VEČ ▼

O festivalu: http://grounded.si/https://www.facebook.com/events/403421969851519
O glasbenem delu festivala:
https://www.facebook.com/events/747055315400422

FB DOGODEK