Intersekcionalnost – prepletenost identitet in osebnih okoliščin

19.06. | 19:00

[English below]

Javna razprava
Intersekcionalnost – prepletenost identitet in osebnih okoliščin

Javna razprava z gosti_jami:

– Nina Perger, društvo Parada ponosa in Fakulteta za družbene vede, UL
– Robert Stakelum, strokovni sodelavec pri Evropski federaciji državnih organizacij, ki delujejo na področju brezdomstva – FEANTSA
– Julianna Brandt, Finski mirovni inštitut – RKI
– Linn Julian Koletnik, direktor_ica zavoda TransAkcija

Moderira:

– Neja Berlič, društvo Parada ponosa in društvo Kvartir

Intersekcionalnost je koncept, ki ga je leta 1989 v prostor teoretske analize vnesla Kimberlé Williams Crenshaw, v zadnjih letih pa se je razširil kot zelo pomembno orodje analize in razumevanja strukturne diskriminacije. Nanaša se na istočasno izkušnjo kategoričnih in hierarhičnih klasifikacij kot so rasa, razred, spol, spolna usmerjenost, narodnost in mnoge druge. Nanaša se tudi na dejstvo, da so oblike zatiranj, ki so pogosto razumljene kot ločene (na primer rasizem, diskriminacija na podlagi razredne pripadnosti, seksizem in ksenofobija), v resnici vzajemno soodvisne in že po naravi presečne – skupaj sestavljajo enoten sistem zatiranja. Temu primerno so privilegiji, ki jih uživamo, in diskriminacija, s katero se soočamo, produkt naše edinstvene pozicioniranosti v družbi, ki jo določajo ti družbeni klasifikatorji.

Na javni diskusiji si bomo pobliže pogledale_i realnosti presečnosti med spolnimi identitetami in spolnimi usmerjenostmi ter brezdomstvom, duševnim zdravjem in diskriminacijo na podlagi telesnih karakteristik in zmožnosti.

[ENG]

Public discussion
Intersectionality – the interwovenness of identities and personal circumstances

in English

Public discussion with guests:

-Nina Perger, Pride Parade Association and Faculty of Social Sciences, UL, Slovenia
-Robert Stakelum, Policy officer at the European Federation of National Organisations Working with the Homeless – FEANTSA
-Julianna Brandt, Peace Education Institute – RKI, Finland
-Linn Julian Koletnik, Director of TransAkcija, Slovenia

Moderation:

-Neja Berlič, Pride Parade Association and association Kvartir

Intersectionality is a concept first introduced to the space of theoretical analysis in 1989 by Kimberlé Williams Crenshaw and in recent years it has developed into a crucial tool for understanding structural discrimination. It refers to the simultaneous experience of categorical and hierarchical classifications, including but not limited to race, class, gender, sexuality, and nationality. It also refers to the fact that what are often perceived as disparate forms of oppression – like racism, classism, sexism, and xenophobia – are actually mutually dependent and intersect in nature, and combined they create a unified system of oppression. Therefore, the privileges we enjoy and the discrimination we face are a product of our unique positioning in society as determined by these social classifiers.

During this public discussion, we will take a closer look at the intersectionality of gender identities/sexual orientation and homelessness, mental health, and discrimination based on ableism.