Kamizdat Rentgen: Access Frame – Collectivity

14.07. | 20:00

Vrtijo:
Terranigma
Gašper Torkar
A Humanoid Individual
> Luka Prinčič
> VJ 5237

Kamizdat ponosno predstavlja izdajo ob priložnosti dneva spletnih založb (Netlabel Day) 2018: kompilacijo lokalnih slovenskih ustvarjalcev z mnogimi še neizdanimi deli, ki predstavljajo širok žanrski spekter elektronske glasbe: od hrupa in zvočne umetnosti, preko brejkov in bass-a, vse do acid tehna. Koncept kompilacije je opozoriti na konflikt med nujnostjo svobodne kulture in zapiranjem kulture z avtorskim pravom. Ta konflikt so ublažile licence Creative Commons, – morda začasno.

Access Frame je serija kompilacij raziskovalne glasbe, ki jo skoraj vsakega 14. julija izdaja Kamizdat pod pogoji Creative Commons licence. Projekt skuša vzpostaviti prakso kritičnega mišljenja o dostopu in distribuciji umetnosti. Postavlja vprašanje: kakšen je okvir skozi katerega nam je dovoljeno, in možno, dostopati do kulture? Kako je vzpostavljen, kdo ga vzpostavlja, in kako je ta okvir možno spreminjati in prečiti.

Za kompilacijo so glasbo prispevali:
beepblip / Zergon / Terranigma / BeatMyth / A Humanoid Individual / Aeuumrouge-ah / Kikiriki – noise / Gašper Torkar / Lifecutter / Luka Prinčič

Prost prenos, naročilo CDR in več:
– http://emanat.si/si/zaloznistvo/access-frame–collectivity/
– http://kamizdat.si/releases/access-frame-collectivity/

Objavil/a Kamizdat dne Četrtek, 12. julij 2018


ENGLISH:

Kamizdat is proud to present a 2018 Netlabel Day release: a compilation of local Slovenian artists, with many original works that span a wide spectrum of electronic music genres: from noise and sonic art, via bass, breaks, all the way to acid techno. The concept of the compilation is to bring attention to the conflict between necessity of free culture and enclosure of culture by copyright law. The conflict which is temporarily solved by Creative Commons licences.

Access Frame is a series of compilations of adventurous music published by Kamizdat under a Creative Commons licence on 14. July – International Netlabel Day. It tries to establish a practice of thinking critically about access to, and distribution of, art. It poses a question: what is the frame through which we are allowed, and able, to access culture? How is it created, by whom, and can such frame of access be modified and transgressed?

free downloads & order CDRs: http://kamizdat.si/releases/access-frame-collectivity/