Kamzidat Rentgen #30: Manja Ristić & Robertina Šebjanič / Oka & Nitz

04.11.2023 / 19:00
Kamizdat Rentgen z živo predstavitvijo nove letošnje izdaje. Ena najvidnejših zvočnih umetnic iz naše širše regije Manja Ristić ter vsestranska mednarodno priznana umetnica Robertina Šebjanič predstavljata svojo prvo skupno ploščo Hidden Adriatic, elektroakustično poglobitev v skrite resonance, zvoke ter šume Jadranskega morja. Nastopil pa bo tudi sveži dvojec Oka & Nitz (Eva Mulej in Tine Vrabič), ki s prepletanjem analognega/digitalnega ustvarjata intimne zvočne pripovedi.
▂▂▂▂ LINEUP ▂▂▂▂
Manja Ristić & Robertina Šebjanič: Hidden Adriatic – elektroakustični koncert
Oka & Nitz live – elektroakustični ambientalni koncert
Prost vstop/Free Entry
(ENGLISH BELOW)
· Manja Ristić & Robertina Šebjanič: Hidden Adriatic ·
Hidden Adriatic je potopitveno zvočno raziskovanje, ki je nastalo v sodelovanju umetnic Manje Ristić in Robertine Šebjanič. Projekt se poglablja v zapleteno tapiserijo zvočnih krajin znotraj Jadranskega morja in njegovih medsebojno povezanih rek, ki se izlivajo v Jadransko morje. Skozi to zvočno potovanje se umetnici poglabljata v krhkost našega ogroženega okolja zaradi antropogene prisotnosti. Njun ustvarjalni proces vodijo globoke intuicije, ki zahtevajo obsežno raziskovanje transdisciplinarne zgodovine kraja, bogate biotske raznovrstnosti in osebnega opazovanja.
Cilj projekta Hidden Adriatic je prepletanje vznemirljivih zvočnih narativ, ki razkrivajo globoko povezavo med ekološkimi in zvočnimi elementi te edinstvene lokacije. Gre za raziskovanje nevidnega sveta pod gladino Jadranskega morja, zapletenega plesa tokov, ki ga vzdržujejo, in resonanc tega skritega kraljestva.
· Manja Ristić ·
Manja Ristić je diplomirala na Akademiji za glasbo v Beogradu in Kraljevem kolidžu za glasbo v Londonu. Njene z zvokom povezane raziskave se poleg sodobnega performansa v polju instrumentalne elektroakustične glasbe osredotočajo predvsem na interdisciplinarni pristop k zvočni umetnosti, terenskim posnetkom in eksperimentalnim radijskim umetnostim. Bila je sokustosinja festivala sonoAdriatic Tales na Ars Electronica 2020, v zadnjih 20 letih pa je kurirala in razvijala značilno število kulturnih dogodkov, mednarodnih projektov, kulturnih konferenc in izobraževalnih platform na področju intermedijske, eksperimentalne umetnosti, povezane z zvokom, scene in multimedijskih umetnosti.
· Robertina Šebjanič ·
Robertina Šebjanič je mednarodno priznana umetnica, ki v svojem delu raziskuje biološke, kemične, (geo)politične in kulturne danosti vodnih okolij ter vpliv človeštva na druge organizme. Njeni projekti pozivajo k razvoju empatičnih strategij, namenjenih prepoznavanju drugih (nečloveških) entitet. V svoji analizi antropocena in njegovega teoretičnega okvira umetnica uporablja izraza “akvatocen” in “akvaformiranje”, s katerima označuje vpliv človeka na morska okolja. Njena dela so prejela nagrade in nominacije na nagradah Prix Ars Electronica, Starts Prize, Falling Walls, Re:Humansm 2023 Njeno umetniško delo Aurelia 1+Hz / proto viva generator (artist proof) je od leta 2019 del zbirke …NewArt {;}. _ zbirka elektronske umetnosti, Španija.
· Oka & Nitz ·
Eva Mulej in Tine Vrabič v skupnem projektu združujeta njuna pristopa k raziskovanju elektro-akustičnega zvoka. S snemanjem različnih inštrumentov in predmetov, obdelovanjem vokala in prepletanjem analognega/digitalnega ustvarjata intimne zvočne pripovedi, ki se gibljejo na ambientalno-eksperimentalnem spektru.
· Tine Vrabič (Nitz) ·
Tine Vrabič (Nitz) velja za enega bolj aktivnih protagonistov slovenske elektronske glasbene scene. Že več kot desetletje z DJ in živimi nastopi kroži po vseh vidnejših klubih in festivalih doma in tujini. Poznamo ga tudi kot bivšega programskega vodjo ljubljanskega kluba K4, vodjo založbe in serialke AmbientSoup, člana kolektiva CLSTRFNK (Evano, Nulla) in avtorja oddaje Senzorama na Radiu Študent. Skupaj z Urško Preis tvori eksperimentalni dvojec II/III.
· Eva Mulej (Oka) ·
Eva Mulej (Oka) je vokalistka, performerka in zvočna umetnica. Zvok raziskuje v eksperimentalno-ambientalnem duu Lip Rouge s Karmen Ponikvar, njen glas pa je del projekta Čaralice pod vodstvom Zvezdane Novaković.
▂ KAMIZDAT RENTGEN ▂
» Kamizdat Rentgen « je vpogled pod površino kože, pogled na meseni preplet kosti, mišic in živčevja, ki tvorijo raznolikost zvočnih teles. Gre za serijo večerov, s katero si pri založbi Kamizdat želimo vzpostaviti večjo prisotnost pustolovskih glasbenih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki hodijo po terenu, na katerem pogosto ni še shojenih poti. Večeri so pogosto tesno povezani z novimi glasbenimi izdajami.
Produkcija: Emanat v sodelovanju s Pritličjem
Finančna podpora projektu: Mestna občina Ljubljana
//////////////////////////////////////////English////////////////////////////////////////
“Hidden Adriatic” is an immersive sonic exploration crafted by the collaborative process of artists Manja Ristić and Robertina Šebjanič. This project delves into the intricate tapestry of soundscapes within the Adriatic Sea and its interconnected rivers that are rivers flowing into the Adriatic Sea. Through this sonic journey, the artists delve into the fragility of our endangered environment due to anthropogenic presence. Their creative process is guided by profound intuitions, necessitating an extensive exploration of the site’s trans-disciplinary history, rich biodiversity, and personal observation.
· Manja Ristić ·
Manja Ristić is a violinist, sound artist, published poet, curator, and researcher. She graduated from the Belgrade Academy of Music (2001), then awarded at the Royal College of Music, London, with PGDip Solo/Ensemble Recitalist (2004). As a classical solo and chamber musician, as well as a composer and an improv musician She has performed all across Europe and in the US, involving collaborations with established conductors, performers, multimedia artists, poets, and theatre/film directors. Ristić’s sound-related research besides contemporary performance in the field of instrumental electro–acoustics, is focused on interdisciplinary approaches to sound and field recording as well as experimental radio arts.
· Robertina Šebjanić ·
Robertina Šebjanič is an artist whose work explores the biological, chemical, (geo)political and cultural realities of aquatic environments and the impact of humanity on other organisms. Her projects call for the development of empathetic strategies aimed at recognising the other (non-human) enteties. In her analysis of the Anthropocene and its theoretical framework, the artist uses the terms “aquatocene” and “aquaforming” to refer to the human impact on marine environments. Her works received awards and nominations at Prix Ars Electronica, Starts Prize, Falling Walls, Re:Humansm 2023 Her art work Aurelia 1+Hz / proto viva generator (artist proof) is since 2019 part of the …NewArt { collection;}. _ Electronic Art Collection, Spain.
· Oka & Ni live ·
Eva Mulej and Tine Vrabič combine their approaches to the exploration of electro-acoustic sound in their joint project Oka & Nitz. By recording various instruments and objects, processing vocals and interweaving the analogue/digital, they create intimate sonic narratives that move on the ambient-experimental spectrum