Inštitut 8. marec | Ko ti država vzame 197 evrov

06.09.2019 | 18:00

SKRIVNI UKREPI VLADE: 197 EVROV MANJ ZA MAME SAMOHRANILKE NA MINIMALNI PLAČI
Do 11. septembra lahko to skupaj preprečimo!

Novo šolsko leto vlada začenja z ukrepi, ki bodo močno poslabšali življenje mater samohranilk in drugih gospodinjstev z majhnimi dohodki, v katerih je zaposlena samo ena odrasla oseba.

Ukinjajo namreč dodatek za delovno aktivnost, ki dviguje mejo za upravičenost do socialne pomoči in s tem družinam z nizkimi dohodki daje pomoč. Ukinitev bo imela zelo konkretne antisocialne posledice. Socialno pomoč bo izgubilo ali pa se bo znižala več kot 4.000 družinam, v katerih je vsaj ena oseba zaposlena za več kot 128 ur mesečno.

Kaj konkretno to pomeni za matere samohranilke? Dohodek enostarševske družine z enim šolajočim se otrokom, v kateri je zaposlen eden od staršev, prejema minimalno plačo (667,11€ neto). Če za otroka ne prejema preživnine, se bodo njeni dohodki zmanjšali za 197 evrov. Mati samohranilka z enako plačo in dvema šolajočima se otrokoma pa bo ostala brez 205,11 evrov.

V Inštitutu 8. marec ostro nasprotujemo tovrstnim ukrepom, ki jih predlaga obstoječa vlada. Prepričani smo, da je to samo še eden izmed ukrepov, ki spodbuja ekonomsko podrejenost žensk in veča razlike med bogatimi in revnimi.

Na dogodku bodo problem tematizirali:

Nika Kovač, Inštitut 8. marec
Milan Jakopovič, Društvo Petka za nasmeh

Podpiši poziv Inštituta 8. marec, svoj podpis nam sporoči na institut8.marec@gmail.com.