Luka Prinčič: Razpoke vmesnika II – METAL

18.12.2014 | 22:00

Razpoke vmesnika II: Metal je v živo izvedena avdio-vizualna kompozicija, v kateri se sinhronizirano zlivajo hitre gibljive slike z ritmičnim prepletom hrupa, nizkih frekvenc in digitalnih klikov. V temi kinodvorane in skozi medsebojno amplifikacijo vizualnega in zvočnega je doživetje kompozicije izredno fizično in potopitveno. Ritmično pulziranje nizkih in visokih frekvenc se zliva z vizualnim gibanjem.

Avdio-vizualna živa kompozicija METAL izhaja iz razumevanja sodobnega sveta kot medsebojnega prepleta digitalnega in analognega, diskretnega in kontinuiranega, človeškega in strojnega (ne-človeškega), za katere v gibanju misli obstaja prostor tudi izven izključujočega polariziranja teh parov.

več na http://emanat.si/si/produkcija/razpoke-vmesnika-ii-metal/

Luka Prinčič je glasbenik, zvočni oblikovalec in intermedijski umetnik. Od srede 90-ih piše glasbo, ustvarja zvočno umetnost, nastopa in oblikuje inter-medije na različne načine. Specializiran je za računalniško glasbo, razvejane funk ritme, potopitvene zvočne pokrajine, glasbo za live art in video, in eksperimente z digitalnimi mediji.

=============================================

Interface Fractures II: METAL is an audio-visual composition performed live with rapid moving images synchronized with rhythmical intertwinement of noise, low frequencies and digital clicks. In the darkness of cinema and through mutual amplification of vision and sound the experience of the composition is very physical and immersive. Rhythmical pulsation of low and high frequencies merges with visual movements.

Audiovisual live composition METAL originates out of understanding of contemporary world as a mutual interlacement of digital and analogue, discrete and continuous, human and machine-like (non-human), in a movement of the mind without exclusion and polarisation of the pairs.

more: http://emanat.si/en/production/interface-fractures-ii-metal/

FB DOGODEK