Mladi Plus | pogovor: Vloga sindikatov v poznem kapitalizmu

07.10.2020 | 18:00

OKROGLA MIZA: VLOGA SINDIKATOV V POZNEM KAPITALIZMU
Metode delavskega boja, ki so učinkovale v preteklem stoletju, se danes zdijo izpete. Pritisk kapitala narašča, vedno več je prekarnih oblik dela. Kako se organizirati? Kakšna je lahko vloga sindikatov dandanes? O perspektivah in dometih sindikalnega delovanja v eri kapitalizma korporacij, v času poblagovljenja vseh vidikov življenja, v sistemu, za katerega predvidevamo, da ima omejen rok trajanja, a si njegov konec težko predstavljamo – bomo ob svetovnem delu dostojnega dela razpravljali na okrogli mizi.

 

Udeleženci, s katerimi bomo skušali vzpostaviti izhodišča za pričujočo in nadaljnje razprave:
– Dr. Gorazd Kovačič, predavatelj na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, predsednik Sindikata Univerze v Ljubljani
– David Švarc, generalni sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije
– Mile Zukić,  sindikalist in aktivist.
Dogodek bo moderirala aktivistka SM+ Staša Jovanović.

 

Vabljene in vabljeni k aktivni udeležbi!
Srečanje bo potekalo v okviru Festivala dostojnega dela

Fb dogodek