Nočni pogovori | Dr. Tomaž Grušovnik

31.01.2017 | 20:30

Ideja Nočnih pogovorov je preprosta in stara kot človeštvo: ko pade noč, sedimo ob medli svetlobi, nemara s pijačo v roki, in zazibani v pripoved poslušamo o izkustvih, zgodbah in pogledih na svet tistega ali tiste, ki je tokrat prevzel(a) mikrofon.

Tokratnemu gostu, dr. Tomažu Grušovniku, bi bilo moč nadeti oznako ‘prijazni filozof’, obenem pa ne bi mogli spregledati ostrine in drznosti, s katerima vstopa v dialog. Prijazni nemara že zaradi predmetov svojega raziskovanja, to so filozofija vzgoje, pa tudi širša etična problematika, predvsem okoljska etika in etika živali. V svojih raziskovanjih, opremljen z nemalo znanja, izhaja najprej iz življenja, nadalje pa si prizadeva, da svoje ugotovitve drugim posreduje na način, ki je daleč od prevzvišenosti ali praznega intelektualiziranja.

Nedavno se je znašel v polemiki, ko je za Večer pisal o škodljivih posledicah, ki jih ima uživanje mesa tako za živali, kot za ljudi. Na njegovo pisanje se je odzval generalni direktor živinorejskega podjetja, ki se je skliceval na ‘naravnost’ klanja, medtem ko je Grušovnik zagovarjal Kantovo idejo, da »gre pri žaljenju živali hkrati za posredno žalitev človekovega dostojanstva.«

V Pritličju bosta šla z Dijano Matković sprva nazaj, h Grušovnikovem odraščanju, saj si je številne miselne naloge zastavljal že kot otrok in jih preizkušal v stvarnosti: na cesti, med ljudmi, v svojem okolju. Nanj sta zaradi ukvarjanja s skepticizmom vplivala predvsem Ludwig Wittgenstein in Stanley Cavell. Dandanes raziskuje na Univerzi na Primorskem in je ob omenjeni Etiki živali tudi avtor knjige Odtenki zelene ter številnih drugih člankov in esejev. V zadnjem času ga zanima tudi astronomija, saj bi rad dognal, »kam v prostoru – v osončju – potuje Zemlja in mi z njo«. Zanima ga tudi agronomija: »Kot pravi Pestalozzi: vzgojiti je treba glavo, srce in ROKE.« Ob vsem naštetem je še sodelavec pri oddaji Frekvenca X na Valu 202 in še kaj. Če bo sreča, nam ob koncu nemara prebere tudi kaj iz področja leposlovja.

Pridite odprte glave, s pijačo v roki in komentarji na koncu jezika.

http://videolectures.net/pritlicje_slovenski_dnevi_knjige_grusovnik/
http://www.vecer.com/meso-za-vsako-ceno-6270034

fb dogodek