Od-rast: Onkraj družbe rasti

21.09.2017 | 19:00

Prevladujoči socialno-ekonomski model globalnega severa temelji na nujnosti gospodarske rasti kot edinega indikatorja družbenega razvoja. Tako vodi družbe centra kot periferije po netrajnostni poti, ki jo čedalje bolj obremenjujejo škodljivi okoljski, družbeni in ekonomski učinki.

Eden od možnih scenarijev preoblikovanja, s katerim se izognemo socialno-ekonomskemu in okoljskemu propadu svetovnega dosega, je premik k politikam, usklajenim z demokratično usmerjenimi strategijami od-rasti. Saj so le te povezane z življenjskimi praksami in kulturnimi vzorci. Pomembno je poudariti, da je pojem “od-rast” (#degrowth) provokativen, predstavlja ime in ni dobesedni opis politično-ekonomske strategije, osredotočene izključno na zmanjšanje indeksa BDP.

Od-rast je ravno nasprotno, je predvsem poziv za javno razpravo osvobojeno ozke poti ekonomizma, namesto raziskovanja družbenih struktur, ki bodo porabljale manj naravnih virov in se organizirale, da živijo radikalno drugače. Paradigma zgrajena je okoli predstav, ki so emancipatorne in utopične, medtem ko niso materialno osiromašene ali kulturno sive. Pomeni predlog za radikalno spremembo, je projekt prostovoljnega družbenega zmanjševanja proizvodnje in potrošništva, za družbeno pravičnost ter okoljsko trajnost. Cilja na dekolonizacijo naših pojmovnih predstav.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.
Možnost prevoda v slovenščino bo zagotovljena.

Gosti dogodka

• Lilian Pungas, raziskovalka na Inštitutu za politično ekologijo v Zagrebu, je končala politologijo na Evropski univerzi Viadrina v Nemčiji. Prvotno sicer iz Estonije, vendar večinoma prebiva v Berlinu, kjer se je v zadnjih letih vključila v gibanje od-rasti v Nemčiji in drugje.

• Giacomo D’Alisa, so-urednik in so-avtor knjige Degrowth (2015), raziskovalec na Inštitutu za okoljske znanosti in tehnologijo Avtonomne univerze Barcelona in soustanovitelj skupine Research and Degrowth Barcelona, ki raziskuje idejo od-rasti ter znanstveni sodelavec na Inštitutu za politično ekologijo v Zagrebu.

• Mladen Domazet, koordinator znanstvene skupine za Degrowth konferenco v Budimpešti 2016 in direktor raziskav na Inštitutu za politično ekologijo v Zagrebu.

• Ajda Pistotnik, moderatorka dogodka, raziskovalka v kolektivu EnaBanda in del organizacijskega mednarodnega tima Degrowth konference v Budimpešti 2016.

Soorganizatorji dogodka, poleg Pritličja, so še:
• EnaBanda: https://www.facebook.com/enabandafilm/
• IPE – Inštitut za politično ekologijo: https://www.facebook.com/IPEzagreb/

FB dogodek