Praznik glasbe | Ustanova

21.06.2019 | 14:00

Ustanova je družbena struktura, ki postavlja pravila za vedenje večje skupine ljudi. S pristojnostmi na plesišču poskuša posegati v prostor in ga vzgajati v skupnost.

Na stičišču klubskega in političnega se zmerom znajde glasba — neomajna, pa vendar se oblikuje in preoblikuje ter pušča neizbrisljiv zgodovinski pečat. Čeprav se kdaj zdi, da zanika svoje korenine, bodisi vpete v propagandi ali prevzete iz samega marginalnega roba družbe, da kdaj del ploda celo zgnije, se ta vedno znova prebudi, ko je njen namen biti nove boje.

Ustanova se krepi, v prve bojne vrste zato vabi nove člane in odstira nova obzorja, preden se zapodi v nov letnik delovanja. Pričnemo z redno skupščino na upravi, popravke sprejemamo kasneje za štirimi stenami sejne sobe. Vse skupaj v sklopu Praznika glasbe.

🆄🆁🅰🅳🅽🅴 🆄🆁🅴
𝕦𝕡𝕣𝕒𝕧𝕒 ⁽²¹.⁰⁰ ⁻ ⁰⁴.⁰⁰⁾:
𝕧 / 𝕒𝕥 Pritličje // Mestni trg 2, LJ
• Estera •
• Nina Hudej •
• Volk •
• NinaBelle •
• Katcha •
• Pobalnika •
• Phillip IV. •
• Commercial Break. •

𝕤𝕖𝕛𝕟𝕒 𝕤𝕠𝕓𝕒 ⁽⁰⁰.³⁰ ⁻ ⁰⁸.⁰⁰⁾:
𝕧 / 𝕒𝕥 Klub Monokel // AKC Metelkova, LJ
• Maša •
• B L N •

_________________________________________________________
𝕡𝕣𝕒𝕧𝕚𝕝𝕟𝕚𝕜:
Ustanova sklicuje redne skupščine in dogodke, ki krepijo skupnost in kolektivno zavest. Kolektiv in njena skupnost se zavezujeta k iskanju vzporednic klubskega in družbenega ter njunih presečišč. Delovanje kolektiva ni omejeno samo na okvire plesišča, temveč ga presega in svoja temeljna prepričanja poskuša uveljavljati tudi v širši družbi.

Osebno je politično, tako na plesišču, kot izven njega. Čeprav se Ustanova striktno ideološko ne definira, ne gre zanikati, da so njeni nameni politični.

Na plesišču niso dovoljene nobene oblike verbalnega ali fizičnega nasilja, člani kolektiva pa si jemljejo pravico do tega, da posameznico_ka, ki to pravilo krši, odstranijo s prizorišča.

Ta dokument je organski in se dopolnjuje z novimi potrebami in zahtevami svoje skupnosti. Nove točke nastajajo z vsako novo redno skupščino.
_________________________________________________________
Ustanova je družbena struktura, ki postavlja pravila za vedenje večje skupine ljudi. S pristojnostmi na plesišču poskuša posegati v javni prostor in ga vzgajati v skupnost.

Pravila plesišča niso arbitrarna, ampak jih sprejema in izvršuje zaupanja vredna skupnost. Prepovedano je vsakršno verbalno ali fizično nasilje, homofobija, transfobija, seksizem, nacionalizem, rasizem ali druge oblike zatiranj.
_________________________________________________________
𝔾ℙ𝕊
𝕦𝕡𝕣𝕒𝕧𝕒: https://bit.ly/2CjqNSe
𝕤𝕖𝕛𝕟𝕒 𝕤𝕠𝕓𝕒: https://bit.ly/2rKm8Tw
_________________________________________________________
ČLANARINA:
PRITLIČJE: /
MONOKEL: 3 < 00:00 > 5 Eur

 

FB dogodek