Prekariat | Turistični vodniki

24.04.2017 | 19:00

Z Gibanjem za dostojno delo in socialno družbo na aprilski okrogli mizi ”Prekariat” gostimo turistične vodnike.
Zaradi specifik in narave dela, ki je sezonsko pogojeno, je za poklic turističnega vodnika še posebej značilno, da se delo opravlja večinoma izven pogodbe o zaposlitvi.

S kakšnimi težavami se – pri sicer vse hitrejši rasti turistične panoge – pri svojem delu soočajo turistični vodniki, bomo razpravljali s tremi gosti: Niko Maca Buda iz Združenja turističnih vodnikov Slovenije in turističnima vodnikoma Diano Ternav in Gregorjem Zupanom.

**
Prekarno delo ni dolgotrajno, ne predstavlja stabilne oblike zaposlitve, zaslužek od prekarnega dela pa ne zagotavlja dostojnega preživetja. Status prekarnega delavca bi lahko pripisali vsem, ki so se znašli nekje med brezposelnostjo in pogodbo za nedoločen čas, čeprav imajo tudi slednje vedno več lastnosti prekarnega dela. Med drugim gre za osebe, ki opravljajo delo na podlagi civilnih pogodb (avtorske pogodbe, podjemno delo), delajo na črno, s skrajšanim delovnim časom, opravljajo študentsko delo, agencijsko delo ali so samozaposlene (s.p.). Niso pa vse naštete pravne oblike dela nujno prekarne, saj nekaterim omogočajo dostojno življenje. Problematika prekarnega dela je predvsem v tem, da prekarni delavci niso deležni delovnopravnega varstva, kot ga imajo delavci s pogodbo o zaposlitvi, prav tako niso deležni enake mere socialne varnosti.

FB dogodek