Sociološka noč ǀ DeJ NeHi FiLOzoFiRaT

11.5.2022 ǀ 19:00
SOCIOLOŠKA NOČ
Bliža se že dolgo pričakovana Sociološka noč, ki jo organiziramo ŠSD Sociopatija (FF) in Socioklub (FDV). Potekala bo v sredo, 11. 5. 2022, v lokalu Pritličje. Na naše sociološke debate, prigrizke in pijačo vabimo vse študente_ke in ljubitelje_ice sociologije in humanistike.
Skupaj s Socioklubom smo pripravili okroglo mizo na temo raziskovanja v sociologiji oziroma rečeno s frazo, ki jo FF-jevci pogosto slišimo – »DeJ NeHi FIiLOzoFiRaT«.
Naše govorke nam bodo povedale kako so začele z raziskovanjem še pred zaključkom študija. Po uradnem delu pa si bomo privoščili kozarček ali dva. 🥂
Kratka predstavitev govork:
1. HANA RADILOVIČ, diplomirana sociologinja, etnologinja in kulturna antropologinja, aktivistka in urednica univerzitetne redakcije na RŠ: “Sociologija in sorodne vede, če jih študentka zares ponotranji, skorajda same od sebe silijo k družbenemu angažmaju, posebej na področjih konflikta: javno-zasebno, delo-kapital, hegemonija-subverzija.” Radilovič se je zato prek matičnega društva Sociopatija kmalu pridružila študentskemu in delavskemu boju, kar jo je nazadnje pripeljalo do novinarskega dela pri Radiu Študent in aktivizma v sklopu Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.
2. ULA KRANJC KUŠLAN je diplomirana sociologinja, aktivistka in novinarka RŠ. Študij je njene nazore okrepil s teorijo, ki jo je nato začela spravljati v aktivistično prakso na področju podnebne pravičnosti in feminističnega boja. Preučevanje kulture jo je zapeljalo na Radio Študent, kjer piše primarno za glasbeno in občasno tudi za kulturno redakcijo. Osrednje področje njenega dela in zanimanja sta feministična teorija in praksa, ki je vedno nujno antikapitalistična in intersekcionalna.
3. HANA BARŠI PALMIĆ, diplomirana sociologinja, etnologinja in kulturna antropologinja, muzejska sodelavka in vodička:
Terensko delo je metoda humanističnih ved, ki raziskovalca preoblikuje iz strokovnjaka v domači pisarni v nepoznavalca kulture, ljudi in teritorija. Kot študentska etnologije in sociologije sem se spoznala in vrgla v terensko delo preden sem pregledala seznam obvezne literature. Metoda opazovanja z udeležbo je zame postavila merila za lastno raziskovanje in doživljanje sveta in družbe. Sama metoda in raziskovanje na terenu pa se veliko hitreje zaplete, kakor bi si mislili in raziskovalca postavi v položaj dileme, čustvenih in osebnih naporov ter do kontradiktornih idej in ugotovitev.
Hana nam bo predstavila svoje izkušnje s terena iz Maroka, bližnjega Vzhoda, slovenskih področij in opravljanja terena na daljavo.
Upamo, da se vidimo v čim večjem številu! 🎉
P.S. Vstop je sicer prost, bi bili pa veseli (simboličnih) prostovoljnih prispevkov 🙂