Sociološka noč: protislovja demokracije

12.04.2017 | 19:00

Demokracija je kompleksen pojem, ki ga lahko razumemo vsaj na dva načina. Večina s pojmom misli na demokracijo v ožjem smislu kot obliko vladavine, v kateri oblast oz. pravica vladati izvira iz ljudstva. Čeprav je to njena temeljna značilnost, pa nikakor ne bi smela biti edina. Demokratičnost družbe v širšem smislu bi namreč morali razumeti kot celotno družbeno ureditev, utemeljeno na človekovih pravicah, ki svojim državljanom zagotavlja dostojanstvo in enakopravnost prek uzakonjenih političnih, socialnih in ekonomskih svoboščin ter pravic. V sodobnih družbah se zato vse pogosteje pojavlja vprašanje združljivosti demokracije in kapitalistične družbene ureditve.

Na sociološki noči bodo svoje prispevke predstavili naslednji govorci/ke:

DR. ŽIGA VODOVNIK: OTOŽNI TON DEMOKRACIJE
Dr. Žiga Vodovnik je izredni profesor na Fakutete za družbene vede, kjer dela na Katedri za teoretsko analitsko politologijo in na Centru za politično teorijo. Znanstvenomed drugim proučuje teorijo demokracije, ideologijo, družbena gibanja in sodobne politične prakse. Je avtor del Demokracija kot glagol, Anarhija vsakdanjega življenja in Infrapolitika družbenih gibanj.

MINEA RUTAR: PROTISLOVJA DEMOKRACIJE V ANTIKI IN MODERNOSTI
Razpravljala bo o naravi politične in ekonomske sfere v predkapitalističnih in kapitalističnih družbah. Predstavila bo tudi empirično primerjavo med antičnimi Atenami kot izjemo v predkapitalističih družbah ter moderno demokracijo. Rdeča nit bo teza o temeljnem paradoksu te družbene ureditve, ki še v nobeni družbi ni bila dejansko uspešna.

SARA UGRIN: (NE)DEMOKRATIČNOST “BURŽOAZNIH” REVOLUCIJ
Ovrgla bo tradicionalni mit »buržoaznih revolucij«, ki naj bi bile temelj in začetek moderne evropske demokracije. Na primeru francoske revolucije in angleške državljanske vojne bo ponazorila problematičnost tega mita in predstavila, na kakšne načine, kdo in kdaj so si dejansko izborili pravice in svoboščine.

DAGMAR NARED: DEMOKRACIJA IN MOŽNOSTI KOLEKTIVNEGA DELOVANJA
Ukvarjala se bo s perečim vprašanjem, ki pesti sodobne demokratične družbe, zakaj se ljudje kljub sistematičnemu izkoriščanju in kršenju temeljnih pravic ne upirajo množično in ne izborijo pravic. Pojasnila bo ključne mehanizme, zaradi katerih so dejanske možnosti za uspešno kolektivno delovanje, sicer nujno potrebno v sodobnih družbah, pravzaprav strukturno zelo omejene, če ne celo nemogoče.

Okroglo mizo bo moderiral Igor Jurekovič.

KJE: Pritličje (Mestni trg 2, 1000 Ljubljana)
KDAJ: 12. 4. ob 19:00
Se vidimo!

FB dogodek