Sociološka noč | “Študiram sociologijo” “Kaj boš pa s tem počel?”

03.12.2019 | 20:30

Sociopatija vabi na Sociološko noč z naslovom: “Študiram sociologijo?” “Kaj boš pa s tem počel?”, ki se bo odvila 3.12. ob 20.30.

Opažamo, da se študentje in študentke sociologije pogosto znajdemo v kočljivem položaju. Ljudje iz okolice nam pravijo: “Aha, sociologijo študiraš. Kaj boš pa s tem počel?” Ko nam vprašanje zastavi družinski član ali prijateljica, ki študira fiziko, si morda mislimo, da je vprašanje slabo utemeljeno, saj implicira, da se mora izbira študija podrediti imperativu tržne uspešnosti. Ali pa sklepamo, da gre za nekakšno aroganco naravoslovcev, ki da menijo, da družboslovje ni dovolj “znanstveno”. Ali pa vprašanje preprosto ignoriramo … “bomo že”.

Toda bodoči sociologi in sociologinje večinoma ne želimo pridobiti sociološkega znanja “kar tako”. To znanje želimo tudi učinkovito uporabiti v praksi, ampak kako?
Gre za zahtevno vprašanje, zato se ga splača lotiti postopoma. Prvi pomislek, ki ga imamo vsi, ki vpišemo študij sociologije, je: Kakšen je položaj sociologinj in sociologov na trgu dela? Lahko smo še tako kritični do kapitalistične organizacije trga, a objektivno dejstvo je, da bomo morali vstopiti vanj in najti zaposlitev. Na Sociološki noči bomo poskusili prikazati, kakšne so možnosti za sociologe in sociologinje na trgu dela, tudi tako, da bomo na kratko predstavili karierne poti naših govorcev (ki bodo znani kmalu). Poleg tega, se bomo na srečanju dotaknili tudi pogovornih vsebin, ki nam bodo sugerirale, kako nam lahko znanje iz sociologije pomaga pri spopadanju z družbeno neenakostjo, izboljšanju kulturne produkcije in kritike, uspešnosti pri pedagoškem ali novinarskem delu ipd.

Zadnjo temo noči pa bo odprlo vprašanje: kako na sociološko prakso strukturno vpliva mreža institucij, znotraj katerih delujemo?

Vstopnine ni!

Se vidimo! 😊