Sodobna država, oblast in nasilje

09.05.2017 | 20:30

Na večer dneva zmage nad fašizmom, 9. maja 2017, vas vabimo na javno razpravo z naslovom

“SODOBNA DRŽAVA, OBLAST IN NASILJE”

ki bo potekala v Pritličju, z začetkom ob 20:30 uri

V razpravi bodo s svojimi prispevki sodelovali:
– dr. Zdravko Kobe (Filozofska fakulteta UL),
– dr. Gorazd Kovačič (Filozofska fakulteta UL) in
– dr. Neža Kogovšek (Mirovni inštitut).

Okroglo mizo bo vodila dr. Vlasta Jalušič (študijski program Politologija na Univerzi na Primorskem in Mirovni inštitut).

Izhodišča za razpravo:

Ali ima danes, ko kombinacija neoliberalne in ksenofobne države vse bolj postaja globalni main stream, sploh še kakšen smisel razpravljati o etični in politični ideji ter pojmu države? Medtem ko neoliberalci še vedno ponavljajo mantro “vitke” države ter hkrati v praksi uporabljajo državo kot instrument uveljavljanja in spodbujanja neoliberalnih »zakonitosti«, pa leve teorije in politične struje o državi tako rekoč molčijo. Demokratična, pravna in socialna država, z delitvijo in ravnotežjem oblasti, se vse bolj spreminja v »državo ukrepov« (Ernest Fraenkel), ki omogoča hitre prilagoditve in uvedbe izrednih stanj, kakršnega v Sloveniji prejudicira nedavno sprejeta novela zakona o tujcih. Vse bolj se zdi, da se samo populistični desničarji in antimigrantska gibanja zavedajo pomena sodobne države in jo uspešno integrirajo v svoje ideološke in politične programe, ki dobivajo vse več podpore.

Namen okrogle mize, ki izhaja iz domneve, da bi se moralo vprašanje mesta in vloge države nahajati v centru sodobnih teoretsko-političnih razprav, je – iz različnih (filozofskih, pravnih, socioloških in politoloških) zornih kotov – odpreti in osvetliti nekatera vprašanja, ki jih generirajo tako filozofska ideja države kot tudi njena sodobna politična, pravna in socialna preobrazba .

FB dogodek