Solidarnost in skupni boji – ker ne živimo enoznačnih življenj

21.06. | 18:00

[English below]

Solidarnost in skupni boji – ker ne živimo enoznačnih življenj

Forum z gosti_jami:
– Nika Kovač, projekt #jaztudi, direktorica Inštituta 8.marec
– Tea Jarc, Mladi Plus, predsednica Sindikata Mladi plus
– Simona Muršec, predsednica društva Parada ponosa
– Sonja Lokar, mednarodna strokovnjakinja za področje spola

Moderacija:
– Barbara Rajgelj, pravnica in aktivistka

V ospredju družbenih bojev so vedno marginalke_ci, tiste_i najbolj zatirane_i. Zakaj se potem vedno znova zgodi, da ko se žanjejo sadovi uspeha, marginalke_ci ostanemo na margini? Zakaj se transspolne osebe afroameriškega in južnoameriškega porekla še vedno borijo za javno priznanje svoje ključne vloge pri stonewallskih uporih? Zakaj so revne lezbijke, afroameriške lezbijke in črnke izvisele pri feminističnih bojih 20. stoletja? In predvsem, zakaj po vseh zgodovinskih razočaranjih prav marginalke_ci še vedno vztrajamo v družbenih bojih? Zakaj je ključno, da ne odnehamo in zakaj je ključno, da širši družbeni boji priznajo pozicijo marginalk_cev – o tem se bomo pogovarjale_i z gosti_jami, ki so ključne_i akterke_ji širših družbenih bojev v Sloveniji.

[ENG]

Solidarity and common struggles – because we do not live single-issue lives

Forum with guests:
– Nika Kovač, #MeToo project, Director of Institute 8th of March
– Tea Jarc, Mladi Plus, President of the trade union Mladi Plus
– Simona Muršec, President of Pride Parade Association
– Sonja Lokar, International gender expert

Moderation:
– Barbara Rajgelj, Legal expert and activist

We know that at the forefront of social struggles we always find marginalised people, those most oppressed. How come it happens over and over again that when the fruits of success are reaped, the marginalised stay in the margins? Why are transgender people of African-American and Latino-American origin still fighting for the public recognition of their crucial role in the Stonewall Riots? Why did poor lesbians, African-American lesbians, and African-American women get left behind in the feminist struggles of the 20th century? And above all, why, after all the historic disappointments, do the marginalised still persist in social struggles? Why is it crucial we do not give up and why is it crucial for wider social struggles to recognise the position of the marginalised? This will be discussed with guests and key actors in wider social struggles in Slovenia.