Speciesizem, nacionalizem, kapitalizem

23.08. | 17:00

Predavanje: Ustvarjanje nacionalne percepcije živali in njene moralne implikacije
V predavanju bo predstavljena vključitev živali avtohtonih vrst v imaginarij nacionalnega simbolizma in njegova vloga pri konstrukciji naroda in nacionalne identitete. Uporaba različnih nacionalnih simbolov prispeva k utrjevanju zamisli o narodu kot natančno opredeljivi in homogeni realnosti in implicitno vzpostavlja ločnico med »našo« in »tujo« nacionalno skupnostjo. Po nastanku nacionalnih držav je vsaka nacionalna vlada, v prizadevanju, da bi vzpostavila družbeno kohezijo, sprejela tudi svojo množico simbolov in v procesu oblikovanja nacionalnega simbolizma je večina nacionalnih držav tudi številnim, zlasti avtohtonim živalskim vrstam pripisala nacionalni pomen. Z dodelitvijo statusa »nacionalnosti« se zmanjšuje možnosti prepoznavanja intrinzične vrednosti živali, saj dobijo z vključitvijo v imaginarij nacionalnega simbolizma nacionalno vrednost, ki je določena z interesi oblikovanja in ohranjanja nacionalnih držav. Nastopajo kot opomniki nacionalne identitete, kot povezovalna sredstva, ki krepijo povezanost med članicami_i skupnosti, ki jo dojemamo kot moderno nacionalno občestvo, oziroma kot označevalci mednacionalnih razlik, izginjajo pa kot subjekti lastnih življenj.

Predavanje: Kapitalizem kot najvišja oblika speciesizma
V predavanju bomo predstavile_i povezavo med speciesizmom in kapitalizmom, kot jo je prikazal politični filozof John Sanbonmatsu iz Worčestrskega politehničnega inštituta (Worcester Polytechnic Institute) v članku Speciesism and Capitalism, objavljenem v knjigi Animal Opression and Capitalism.
Skozi zgodovino so obstajale mnoge destruktivne človeške kulture in civilizacije, a le kapitalizem se kaže kot omnicidalen, škodljiv za vse živali povsod po svetu. Kapitalizem je najvišja oblika speciesizma, do popolnosti razvita in kot takšna najbolj destruktivna izmed neskončnih oblik, ki jih speciesizem lahko privzema.

***

V petek, soboto in nedeljo se bodo dogodki nadaljevali tudi v Celju in Mariboru:

Petek, 24. 8. 2018, 19.00
Celjska kulturnica, Gledališki trg 4, Celje
Performans: Ugledal je osla neosla
Performans »Ugledal je osla neosla« izhaja iz Cankarjeve živalske črtice Istrski osel, ki je bila prvič objavljena leta 1911 v Slovenskem narodu. V njej Cankar problematizira človekovo vrednotenje samega sebe in drugih, s čimer se posredno dotakne nacionalne pripadnosti in njenega vpliva pri oblikovanju odnosa do živali, rasizma, speciesizma in evgenike. Performans vleče paralele tudi iz drugih Cankarjevih živalskih črtic, v katerih Cankar problematizira različne zatiralske prakse, s katerimi ohranjamo in reproduciramo izkoriščanje živali za človekove namene, ter Cankarjeve živali postavlja v današnji kontekst vse bolj odkrito rasistične in ksenofobne zahodne družbe.

Sobota, 25. 8, 2018, 20.00
MISC INFOPEKA, Ob železnici 8, Maribor
Ogled dokumentarnega filma: Alma (2011)
ALMA je drugi film iz Rouxelove trilogije o destrukciji deževnih gozdov, osredinjen na etični in ekološki vidik uporabe živali za proizvodnjo mesa, mleka in usnja v Amazoniji. Film prikaže povezavo med destrukcijo ekosistemov in umiranjem živali prostoživečih vrst, objektivizacijo in uničenjem življenj rejenih živali ter dehumanizacijo delavk_cev, vključenih v proizvodnjo mesa in mlečnih izdelkov v kontekstu kapitalistične globalizacije. Režiser film izgrajuje s kontrastiranjem prizorov življenjskih situacij živali v deževnem gozdu z brutalnimi prizori izkoriščanja živali, vključenih v agrikulturni industrijski kompleks, ob tem pa z različnimi snemalnimi tehnikami mojstrsko dosega subjektivizacijo posamezne živali. Dokumentarni film od gledalke_ca zahteva konfrontacijo in meri na razvijanje kritične zavesti, ne da bi se poskusi širitve meja senzibilitete oprli na sočutje.

Nedelja, 26. 8. 2018, 11.00
Mestni park Maribor
Skupinsko branje
Dan bo namenjen branju temeljnih tekstov, ki osvetljujejo povezavo med zatiranjem živali in kapitalizmom.

Soorganizatorji: Pekarna Magdalenske MrežeZa živali!, društvo za uveljavitev njihovih pravic, Celjska Kulturnica

FB dogodek