Toni Pustovrh – Pametne(jše) droge – DrogArt

29.02.2016 | 20:00

Pametne(jše) droge: o čem govorimo, kdo jih uporablja in kaj pomenijo za družbo

Kdo si vsaj občasno ne zaželi, da bi pozornost trajala dlje ali da bi bilo učenje manj naporno? Običajno v ta namen posežemo po kavi, včasih se odpravimo na krajši sprehod ali morda na kratko zaspimo. V zadnjem desetletju se pojavlja vedno več učinkovin, ki naj bi glede na proizvajalce in navdušene uporabnike imele pozitivne učinke pri izboljševanju kognitivnih zmožnosti zdravih ljudi. Nabor snovi je zelo širok, saj v najsplošnejšem smislu kategorija pametnih drog zajema vse od psihoaktivnih snovi, ki so prisotne v vsakdanji prehrani (kofein), prek prepovedanih drog za katere veljajo stroge in globalne kazni (kokain), do zdravil na recept za spalne motnje (modafinil). V preteklih nekaj letih se je sklopu kemičnih učinkovin pridružila še vrsta nevrotehnoloških orodij, ki uporabljajo magnetne valove ali električni tok nizke napetosti za spodbujanje ali zaviranje delovanja posameznih možganskih predelov. Tako psihoaktivne učinkovine kot nevrotehnološke naprave naj bi, vsaj glede na nekatere študije in raziskave, izboljševale pozornost, budnost, spomin, učenje, odločanje ter še vrsto drugih zmožnosti človeškega uma.

V prvem delu predavanja si bomo podrobneje ogledali tako starejše kot novejše učinkovine in naprave, ki naj bi krepile kognitivne zmožnosti pri povprečno zdravih odraslih ljudeh. Naslovili bomo njihove učinke in se na kratko seznanili z zgodovino poskusov krepitve človeških umskih zmožnosti. V drugem delu bomo raziskali skupine, ki naj bi najpogosteje segale po takšnih učinkovinah in nevrotehnoloških pripomočkih. V tretjem delu si bomo ogledali širše družbene in individualne spremembe, ki bi lahko sledile večji odprtosti za rabo takšnih nevrotehnologij ali pa njihovi povečani kriminalizaciji. Končno se bomo dotaknili tudi širšega družbenega konteksta in vrednot, ki vedno bolj spodbujajo rabo pametnih drog v sodobni družbi.

Toni Pustovrh je docent na katedri za kulturologijo in raziskovalec pri Centru za proučevanje znanosti na FDV UL. Raziskovalno se najraje ukvarja z etičnimi in družbenimi vidiki novih tehnologij, kot tudi z bolj tradicionalnimi orodji za izboljševanje in preseganje človeških zmožnosti.Pametne(jše) droge: o čem govorimo, kdo jih uporablja in kaj pomenijo za družbo Pametne(jše) droge: o čem govorimo, kdo jih uporablja in kaj pomenijo za družbo.