Cena antropocena | Naelektreni. Popust za izpust!

25.04.2019 | 18:00

V četrtek, 25. 4., ob 18. uri vabljeni v Pritličje, kjer bo naelektreno!
V okviru cikla Cena antropocena bomo namreč govorili o elektriki oziroma o največjemu porabniku elektrike pri nas – industriji. Ta porabi kar 50% vse elektrike, ki jo zaradi vseh odpustkov plačuje znatno ceneje kot prebivalci, hkrati je glavni onesnaževalec.

Bi morala država, zlasti pristojno Ministrstvo za infrastrukturo, bolj učinkovito siliti industrijo k učinkovitejši rabi energije – namesto da sili k proizvodnji več in več elektrike (za zadostitev 0,6% potreb po elektriki želi npr. s hidroelektrarnami nepovratno raniti reko Muro)?
Na ta in druga vprašanja bodo odgovorili:
– Erik Potočar, Oddelek za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije na Ministrstvu za infrastrukturo
– Andrej Gnezda, avtor poročila Energetsko intenzivna industrija v Sloveniji: poraba energije, dodana vrednost, delovna mesta, Umanotera
– Jure Vetršek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
– Jani Uranič, energetski menedžer.

Pogovor bo povezovala Monika Weiss.

Lepo vabljeni v četrtek, 25. 4., ob 18:00 uri v Pritličje!

Pogovor bo možno spremljati v živo:

•••

O ciklu CENA ANTROPOCENA
Ljudje ustvarjamo novo geološko dobo – antropocen, v kateri ključno vplivamo na delovanje narave. Podnebje, ki so ga s svojo biosfero uravnavali živi organizmi, se že nekaj desetletij spreminja; zaradi emisij toplogrednih plinov se namreč ozračje pospešeno segreva. Na voljo imamo le nekaj let, da te procese zavremo, preden postanejo za človeštvo neobvladljivi.
V ciklu mesečnih okoljskih debat s krovnim naslovom CENA ANTROPOCENA pozornost usmerjamo na specifične in splošne dejavnike, ki vplivajo tako na naše zdravje kot na okolje, in prek odprte javne debate iščemo rešitve. Cikel ustvarjamo Irena Woelle, Nina Kodrič in Monika Weiss.

•••

FB dogodek