Knjižno kazalo #4 | Koliko družbene resničnosti preneseta proza in poezija

26.10.2015 | 19:00

Koliko družbene resničnosti preneseta proza in poezija

moderira Žiga Rus

Andrej Skubic: Samo pridi domov (Modrijan)
Katja Perat: Davek na dodano vrednost (LUD Literatura)

– Lahko primerjamo avtorske prijeme pisca proze in pisca poezije, ki se lotita obdelave skupnih, družbeno aktualnih tem?
– Kako specifike literature, ki se loti teme o družbeni realnosti, vrednotijo bralci in kritiki?
– Se taka literatura več bere in bolje prodaja?
– Ali in kje taka literatura prehaja v angažiranost?

O seriji literarnih večerov Knjižno kazalo:
Knjižno kazalo se ustavlja na straneh, ki pripovedujejo o slovenski resničnosti, kot bi lahko bila, kot bi morala biti, kot ne bo nikoli, kot je bila nekoč, kot je. A ne sodi o resničnosti, temveč o sodobni literaturi. Knjižno kazalo kaže v svet. Včasih mu nesramežljivo pomoli sredinec, drugič dvigne palec. Vse to v družbi avtorjev, prevajalcev, kritikov in bralcev najsodobnejše proze, poezije, dramatike in esejistike.

FB DOGODEK