Lezbična četrt | Lezbijke v uprizoritvenih umetnostih

13.05.2019 | 19:00

Na okrogli mizi bodo govorke poskušale razpreti teme, ki se nanašajo na scensko produkcijo lezbičnih ustvarjalk v lokalnem prostoru, na vidnost in nevidnost ustvarjalk in produkcij, ki tematizirajo žensko homoseksualnost, ter na njihovo sprejetost v polju umetnosti, ki je pri nas še vedno izrazito podvržena patriarhalnim normativom. Zanimalo nas bo, na kakšen način so lezbijke reprezentirane v institucionalni in neodvisni sceni ter s kakšnimi težavami se soočajo lezbične ustvarjalke v tem prostoru.

Gostje: Teja Reba, performerka, kuratorica in umetniška vodja Mesta žensk; Maja Šorli, dramaturginja, urednica, in ustvarjalka; Mia Skrbinac, igralka. Z gostjami se bo pogovarjala sourednica revije Maska Alja Lobnik.

————————————————————————————-

The speakers at the round table will aim to open topics relating to stage production of lesbian artists in the local environment. Focusing on visibility and invisibility of artists and productions which thematize female homosexuality and on their acceptance, which in the field of arts is still subjected to patriarchal norms. We will discuss the ways lesbians are represented in institutional and independent scenes, and what issues lesbian artists are facing in our environment.

Guests: Teja Reba, performer, curator and art director at City of Women; Maja Šorli, dramaturg, editor and artist; Mia Skrbinac, actor.
Moderated by: Alja Lobnik, co-editor of the magazine Maska.

 

FB dogodek