Lezbična četrt | Mateja Merkandel: Drugi klozet

14.05.2019 | 18:00

Pogovarjale_i se bomo o tem, kakšna zakonodaja je na voljo za zaščito žrtev nasilja / preživelih v Sloveniji. S kakšnimi ovirami se srečujejo žrtve / preživele, ko želijo spregovoriti o nasilju, in kako se sama lezbična skupnost spoprijema z intimnopartnerskim nasiljem. Kakšne so specifike nasilja v lezbičnih odnosih in kaj je dobro vedeti, če ugotovimo, da se nam bližnja oseba znajde v situaciji, ko doživlja nasilje.

Predavanje je pripravila Mateja Merkandel, dipl. socialna delavka, svetovalka na področju nasilja v Društvu za nenasilno komunikacijo in članica kolektiva Lezbično-feministične Univerze.

——————————————————————————–

Mateja Merkandel: The Other Closet, a lecture

We are going to talk about what kind of legislation is available in Slovenia to protect victims of violence / survivors. What kind of obstacles are the victims / survivors facing when they want to speak out and how the lesbian community is coping with intimate partner violence. What are the specifics of violence in lesbian partnerships and what would be good to know if we find out a person close to us is in a situation in which they experience violence?

Mateja Merkandel is a social worker, counsellor in the field of violence at Association for Nonviolent Communication, and member of the Lesbian-Feminist University [Lezbično-feministična univerza] collective.

FB dogodek