Manj je več | na poti v krožno gospodarstvo ali kako bolj učinkovito z viri?

05.04.2016 | 19:00

V prvi razpravi v okviru cikla “Zelena luč,” bomo predstavili različne inovativne produkte, zamisli in procese, ki služijo kot orodja za povečanje snovne učinkovitosti in s tem prispevajo k zmanjševanju okoljskih pritiskov, ki jih mesto preko vseh nas povzroča.

Kateri so novi koncepti, ki sodijo tako v zeleno mesto kot v zeleno družbo prihodnosti in kaj je še potrebno storiti (in kaj od tega je v domeni mest), da se inovativni koncepti, ki sodijo v kontekst krožnega gospodarstva, realizirajo oz. vsaj prepoznajo kot mogoči?

Kakšna je lahko Ljubljana in Slovenija prihodnosti ter kako zagotoviti dosegljivost in razpoložljivost zadostnih in potrebnih virov?

Z nami bodo:
– Dalibor Matijevič, direktor podjetja Smart Futuristic
– Albin Keuc, okoljevarstvenik, Sloga Platforma in Ekologi brez meja
– Ladeja Košir Godina, povezovalka in ambasadorka krožnega gospodarstva
– Aidan Cerar, vodja projektov, RRA LUR

Pogovor bo moderirala Nina Štros, pri organizaciji tokratne razprave pa sodelujejo Greenpeace v Sloveniji, Ekologi brez meja in Pritličje.

***
O ciklu Zelena luč

Zelena luč je cikel dogodkov, ki izhaja iz aktivnega državljanstva, nujnega zmanjšanja vseh oblik družbene neenakosti in potrebe po oblikovanju trajnostnega, aktivnega, odpornega in kakovostnega bivanja v mestih, ki ne izčrpava podeželja in uničuje krhkih ekosistemov, temveč jih ohranja, bogati in omogoča. S pomočjo predstavitev preteklih dobrih praks in vizij prihodnosti bomo iskali konkretne rešitve na izzive sedanjosti: kakšno naj bo zeleno mesto prihodnosti, kakšen je vpliv zelenih mest na spremembe na nacionalni in mednarodni ravni, so mesta pripravljena na uvedbo inovativnih, kreativnih in na sodelovanju temelječih projektov in pristopov, se lahko pravočasno prilagodijo na podnebne šoke in izgradijo primerno odpornost oz. ali lahko mesto prevzame vodilno vlogo pri reševanju podnebne krize? Cikel razprav nastaja v sodelovanju Greenpeaca in Pritličja, pri posameznih dogodkih pa bodo sodelovale zainteresirane organizacije, iniciative in posamezniki.

FB DOGODEK

***

POSNETEK POGOVORA