PREKARIAT | Po kruh v tujino

04.04.2016 | 19:00

Delovne migracije so tema, ki bo predmet pete okrogle mize projekta Prekariat. Pod drobnogled bomo vzeli življenjsko situacijo delavcev, ki so se iz takšnih ali drugačnih razlogov odločili, da si plačo (za)služijo v tujini. Zanimali nas bodo vzroki za odhode ter prednosti in slabosti dela migrantov. Prav tako bo beseda tekla tudi o javnem diskurzu, ki zgodbe delavcev migrantov prepogosto deli zgolj na tiste najbolj uspešne in tiste najmanj. Umanjka pa vsebina, umanjkajo okoliščine, umanjkajo argumenti.

***
O projektu Prekariat

Prekarno delo ni dolgotrajno, ne predstavlja stabilne oblike zaposlitve, zaslužek pa ne zagotavlja dostojnega preživetja. Nadalje, gre za delo, ki delavcu, t. i. prekarcu, ne zagotavlja delovnopravnega varstva, pogosto (delno) umanjka socialna varnost, ob enem pa njegov navadno fleksibilen delavnik zaznamujejo tudi preobremenjenost in nepredvidljivi dohodki. Status prekarnega delavca lahko pripišemo vsem, ki so se znašli nekje med brezposelnostjo in pogodbo za nedoločen čas. Med drugim gre za osebe, ki opravljajo delo na podlagi civilnih pogodb (avtorske pogodbe, podjemno delo), delajo na črno, s skrajšanim delovnim časom, opravljajo študentsko delo, agencijsko delo ali so samozaposlene (s.p.).

***
POSNETEK POGOVORA