Podvprašanja | Dr. Marko Debeljak

21.04.2015 | 19:00

V goste pod vprašanja prvič prihaja sogovorec iz naravoslovnih logov. Razlogov za veselje je več. Z raziskovalcem gozdarstva in ekologije, dr. Markom Debeljakom, bomo poleg vedno aktualnih obronkov njegovega strokovnega področja (GSO, klimatske spremembe, končnost naravnih virov, trgovanje z ogljikom), zakorakali na nekatere manj obljudene zaplate razumevanja človekovega soobstoja z drugimi živimi sistemi. Zagrizli bomo v korenine pojmov kot so ekosistem, organizem, trajnost, okolje ter pretehtali plodove križancev med informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami in ekološko znanostjo. Morda pa nas lahko uporaba podatkovnega rudarjenja, strojnega učenja in simulacij v ekologiji nauči kaj o digitalnih medijih in družbi nadzora? Ali pak obratno.

Dr. Marko Debeljak je raziskovalec na Inštitutu Jožef Štefan, kjer se ukvarja s podatkovnim rudarjenjem, strojnim učenjem in modeliranjem odločanja v gozdarstvu in kmetijstvu. Njegova študijska in profesionalna pot nasploh je zaznamovana z združevanjem metod modernih informacijskih tehnologij z okoljskimi in ekološkimi znanostmi. Z njihovo pomočjo si prizadeva poglabljati znanje o so-delovanju človekinje in okolja.

FB DOGODEK