Pot v zeleno Ljubljano preko prostorov sodelovanja in povezanih skupnosti?

16.05.2016 | 19:00

Tokrat bo Zelena luč osvetlila podobo mest prihodnosti. Bodo to zgolj tehnološko dovršeni, enolični in prazni prostori individualnega ali pa trend suburbanizacije lahko ustavi ustvarjanje prostorov sodelovanja in povezanih skupnosti? So to edine perspektive za družbeno pravičenjši in trajnostni urban razvoj ali je rešitev kje drugje?

S sogovorniki_cami bomo risali podobo Ljubljane leta 2050. Kako do rešitev, kjer se prostor razvija v skladu s potrebami prebivalstva? Katere prepreke moramo preiti, da bi Ljubljana kot celota postala prostor kakovostnega sobivanja, soustvarjanja in kakšne rešitve nam ponuja naše bližnje in daljno okolje?

Tokrat bodo z nami:
– Alenka Korenjak, arhitektka, ProstoRož,
– Darja Matjašec, krajinska arihitektka, Biotehniška fakulteta UL
– Marko Peterlin, direktor, Inštitut za politike prostora
– Blaž Habjan, vodja projekta Stanovanjske kooperative
– Prof. dr. Ana Kučan, krajinska arhitektka, Biotehniška fakulteta UL.

Razpravo pripravljamo v sodelovanju z Greenpeace Slovenije in Inštitutom za politike prostora.

***

O ciklu Zelena luč

Zelena luč je cikel dogodkov, ki izhaja iz aktivnega državljanstva, nujnega zmanjšanja vseh oblik družbene neenakosti in potrebe po oblikovanju trajnostnega, aktivnega, odpornega in kakovostnega bivanja v mestih, ki ne izčrpava podeželja in uničuje krhkih ekosistemov, temveč jih ohranja, bogati in omogoča. S pomočjo predstavitev preteklih dobrih praks in vizij prihodnosti bomo iskali konkretne rešitve na izzive sedanjosti: kakšno naj bo zeleno mesto prihodnosti, kakšen je vpliv zelenih mest na spremembe na nacionalni in mednarodni ravni, so mesta pripravljena na uvedbo inovativnih, kreativnih in na sodelovanju temelječih projektov in pristopov, se lahko pravočasno prilagodijo na podnebne šoke in izgradijo primerno odpornost oz. ali lahko mesto prevzame vodilno vlogo pri reševanju podnebne krize? Cikel razprav nastaja v sodelovanju Greenpeaca in Pritličja, pri posameznih dogodkih pa bodo sodelovale zainteresirane organizacije, iniciative in posamezniki.

FB DOGODEK

***

POSNETEK POGOVORA