Pravice živali: Veganstvo kot politično gibanje | okrogla miza

28.11.2017 | 19:00

14. novembra 2017 je poslanec Levice Luka Mesec v državnem zboru ministru za kmetijstvo Dejanu Židanu zastavil aktualno vprašanje o problematičnih etičnih, okoljskih in zdravstvenih vidikih mesno-predelovalne industrije. 16. novembra 2017 je potekalo glasovanje o odprtju javne razprave na to temo v državnem zboru. 14 poslank_cev je glasovalo za in 45 proti. Odziv namiguje na dejstvo, da pravice živali še vedno niso pojmovane kot politično vprašanje, a hkrati vzpostavlja govor o pravicah živali kot o političnem vprašanju kot nujen in neizogiben.

Veganstvo jedri v prizadevanju za razširitev pravične obravnave na vsa živa bitja in kot tako predstavlja alternativo obstoječemu pojmovanju živali kot tudi veliko bolj trajnostno okoljsko postopanje. Nemalokrat je veganstvo, žal, zreducirano na življenjski slog ali podvrženo sistematični demonizaciji. Veganke_i so pogosto deležne_i pejorativne obravnave, kar je po eni strani mogoče razumeti kot pomanjkanje vedenja, o tem, kaj pravzaprav veganstvo je; po drugi strani pa je tovrstno obravnavo mogoče umestiti med diskriminatorne prakse.

Veganstvo kot družbeno-politično gibanje si mora prizadevati za povezovanje z drugimi emacipatornimi gibanji, pri čemer boj za delavske pravice predstavlja eno izmed neobhodnih postavk na poti do vsem dostopne pravičnosti.

Govorke_ci:
Ksenija Vesenjak Kutlačić (Zavod za zaščito rejnih živali KOKI)
Luka Mesec (Levica)
Urška Breznik (Za živali!, društvo za uveljavitev njihovih pravic)
Dr. Marjetka Golež Kaučič (raziskovalka na področju zoofolkloristike in kulturne animalistike)
Mag. Marko Čenčur (samostojni raziskovalec prehrane)
Dogodek moderira Vesna Liponik.

Okrogla miza z naslovom Veganstvo kot politično gibanje je prva v nizu okroglih miz, ki jih pod skupnim naslovom Pravice živali organizira Levica.

Po okrogli mizi vabljene_i k pogostitvi, ki jo pripravlja Nikina kuhalnica.
Fb dogodek