Pravna praznina človekovih pravic transspolnih oseb v Sloveniji

06.03. | 19:00

JAVNA DISKUSIJA “PRAZNO PRIZNANJE SPOLA – PRAVNA PRAZNINA ČLOVEKOVIH PRAVIC TRANSSPOLNIH OSEB V SLOVENIJI”

Vsako leto se v dneh okoli 8. marca, mednarodnega dneva žensk, vrsti serija dogodkov, pozivov in diskurzov glede vključenosti žensk v zakonodajne in ekonomske ter družbene sisteme. Za razvoj sodobne raznolike družbe pa je ključnega pomena, da se v tematike, ki jih naslavljamo okoli 8. marca vključi vse pripadnice_ke spolnih in seksualnih manjšin, zato organizacija dogodka, kjer bomo lahko gradile_i na medsebojni solidarnosti.

V Sloveniji mnogo prej omenjenih dogodkov in diskurzov izvajate predstavnice_ki feminističnih, ženskih in/ali LGBT+ organizacij, ki že desetletja orjete ledine na področju urejanja pravno-formalnih in socialnih pravic žensk v Sloveniji. Na vas se obračamo, ker v boju za zavzemanje za človekove pravice transspolnih oseb, predvsem pravnega priznanja spola, potrebujemo podporo.

Pravno priznanje spola je postopek spremembe imena in uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznice_ka.

Trenutno v Evropi v več kot 20 državah poteka proces reforme postopkov pravnega priznanja spola, a Slovenija ni med njimi. Pri Zavodu TransAkcija in Društvu Legebitra se od leta 2014 dalje zavzemamo za ureditev pravnega priznanja spola, vendar so bili vsi naši poskusi do sedaj neuspešni.

Prav tukaj potrebujemo vas in vaše bogate izkušnje političnega dela, ki ste jih pridobivale_i znotraj vaše zgodovine v nevladnem sektorju.

Tako vas vabimo na javno diskusijo o pravnem priznanju spola, kjer bomo skupaj naslovile_i pravno praznino človekovih pravic transspolnih oseb v Sloveniji ter razmišljale_i, kako to praznino počasi, a vztrajno zapolnjevati, in kako oblikovati strategijo zavzemanja za ureditev pravnega priznanja spola v Sloveniji.

PROGRAM:

19.00–19.15: Kontekstualizacija pravnega priznanja spola – mag. Linn Julian Koletnik, direktor_ica Zavoda TransAkcija

19.15–19.25: Predstavitev dosedanjega zavzemanja za ureditev pravnega priznanja spola v Sloveniji – Eva Gračanin, Društvo Legebitra, Zavod TransAkcija

19.25–19.45: Predstavitev rezultatov intervjujev znotraj projekta Uveljavljanje pravice do pravnega priznanja spola v Sloveniji (UPPPS) – Maja Ličen, sociologinja

19.45–21.00: Javna diskusija

Vabljene_i!

FB dogodek