Samozaposleni in bolniška nadomestila

27.02. | 19:00

Ena od temeljnih razlik med osebo v delovnem razmerju in samozaposleno osebo je izplačevanje bolniških nadomestil. Osebam v delovnem razmerju v primeru bolniške odsotnosti prvih 30 dni nadomestilo izplačuje delodajalec. Samozaposlene osebe delodajalca nimajo, kar pomeni, da to breme pade nanje. Njihov dohodek je odvisen samo od njihovega dela, saj v večini ne zaposlujejo oseb, ki bi jih v primeru odsotnosti lahko nadomeščale. Zaradi strahu pred izpadom naročil, dohodka in posledično možnosti zaprtja njihovega s.p.-ja tako pogosto delajo tudi, ko so bolni.

O problematiki bolniških nadomestil samozaposlenih se bomo pogovarjali s:
– dr. Natašo Dernovšček Hafner, psihologinjo s kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa ter
– Saro Pistotnik, antropologinjo in raziskovalko na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Vabljeni_e.

FB dogodek