SODOBNE OBLIKE NEENAKOSTI IN NADVLADE

05.11.2015 | 19:00

Inštitut za delavske študije v sodelovanju s Pritličjem organizira razpravo o sodobnih oblikah neenakosti in nadvlade. Tibor Rutar, član IDŠ, se bo pogovarjal z dr. PRIMOŽEM KRAŠOVCEM, dr. SREČOM DRAGOŠEM, dr. SANDRO BAŠIĆ HRVATIN in dr. BARBARO RAJGELJ.

Vsaj od izdaje svetovne uspešnice Thomasa Pikettyja Kapital v 21. stoletju naprej vse več govorimo o globokem problemu, ki je ekonomska neenakost – sploh dohodkovna in premoženjska neenakost. Pikettyjevska statistična, formalizirana analiza neenakosti je pomembna in zanimiva, a ima vsaj dve opazni luknji. Prvič, takšno obravnavanje ekonomske neenakosti je precej metodološko in pojmovno ozko, zaradi česar spregleda marsikateri drugi vidik ekonomske neenakosti, recimo različne oblike ekonomske nadvlade, ki so bolj kakor z dohodkovnimi diferenciali povezane z izkoriščanjem, izkušnjami odtujenosti, pomanjkanja avtonomije ipd. Drugič, ko smo tako osredotočeni na posebej ekonomsko neenakost, smo izrazito enostranski, saj obstaja množica »zunajekonomski« oblik neenakosti in nadvlade, ki so enako ali celo bolj ukoreninjene, razširjene in problematične kot dohodkovna ali premoženjska neenakost in ki jih v nobenem primeru ne moremo analitično zajeti s statističnimi metodami.

Namen okrogle mize bo pogovor o prav tem: kakšne oblike neenakosti in nadvlade obstajajo poleg strogo ekonomske, kaj vse sploh zajemata ekonomska neenakost in nadvlada ter kako preučevati vse to.

FB DOGODEK