Ustanova | Johana (Banda Panda, SER) | preddogodek

04.10.2019 | 21:00

Johana Bogičević je srbska DJka in vizualna umetnica. Od leta 2010 z Dušanom Lilićem skupaj nastopata pod imenom Banda Panda. V domačem Beogradu soorganizira seriji dogodkov Bipolar, ki v goste vabi tuje left-field artiste, in F-society, ki promovira lokalne ženske umetnice, zaradi česar predstavlja prominenten del beograjske klubske underground scene.

[ᴇɴ] Johana Bogičević is a Serbian DJ and visual artist. Since 2010 she is also a part of the DJ duo Banda Panda with Dušan Lilić. In her hometown Belgrade she co-organises series of events called Bipolar, focused on bringing more left-field international artists to Belgrade, and F-society, whose concept is dedicated to promoting local female artists.

Za ogrevanje bomo poskrbeli v naših headquarterjih — v prostorih lokala Pritličje. Tam začnemo ob 9 in končujemo na Metelkovi ob 6!

Za podporo Johani bo skrbel lokalni 4×4 dvojec v sestavi BLN in Maša, na pomoč pa jima bo priskočil še divji Filip IV.

[ᴇɴ] We will be having a warm-up party at our headquarters in Pritličje. Starting there at 9 and finishing on Metelkova at 6!

Support for Johana will be taken care by local 4×4 double BLN and Maša with some help from wild Philip IV.

https://soundcloud.com/an-balen
https://soundcloud.com/mderno
https://soundcloud.com/filip-kra-man

𝔰𝔩𝔲𝔤𝔤𝔦𝔰𝔥 𝔱𝔢𝔠𝔥𝔫𝔬 + 𝔤𝔩𝔬𝔬𝔪𝔶 𝔡𝔦𝔰𝔠𝔬 + 𝔞𝔠𝔦𝔡 𝔤𝔩𝔦𝔱𝔱𝔢𝔯

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ustanova je družbena struktura, ki postavlja pravila za vedenje večje skupine ljudi. S pristojnostmi na plesišču poskuša posegati v javni prostor in ga vzgajati v skupnost.

Pravila plesišča niso arbitrarna, ampak jih sprejema in izvršuje zaupanja vredna skupnost. Prepovedano je vsakršno verbalno ali fizično nasilje, homofobija, transfobija, seksizem, nacionalizem, rasizem ali druge oblike zatiranj.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Klub Monokel • članarina na vratih: ⑤ €
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[ᴇɴ] Ustanova (“The Institution”) is a social structure that makes the rules for behaviour of a larger group of people. With its jurisdictions on the dancefloor, it tries to intervene into public spaces and educate them into a community.

The rules of the dancefloor are not arbitrary but are determined and executed by a trustworthy community. Any kinds of verbal or phyisical violence, homophobia, transphobia, sexism, nationalism, racism or other types of oppression are strictly prohibited.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Klub Monokel • membership fee on the door: ⑤ €
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
cover by Maša Dernovšek

 

FB dogodek