Vzhodno od queera ali Kjer ga najdeš – Peaches

13.06. | 19:00

Boj je, pravijo, resničen. Ostaja, vztraja, dodajmo. Tudi ko bodo pravice pravične in poroke poročene – #utopija – kulturni boj bo, dokler bo ‘nelagodje v kulturi’. Boj zoper normativno. Normativno, če ne drugače, spontano, strukturno normira. Osi so jasne, ločnice zabrisane, presečišča, uganili ste, nelagodna – moško in drugo, hetero in drugo, L in G in B in T in Q in I in drugo … pa mainstream in drugo, underground in drugo … tako gor in dol po spolu, kulturi, pa naprej in nazaj k rasi, razredu – normativno normira to, kar mu je zunanje in notranje. Odrine, potlači, zamolči, prilasti, spregleda, pozabi, očisti … To, kar normira, ostaja, vztraja nekje vzhodno od queera. ‘Vzhodno od queera ali Kjer ga najdeš’ v precep vzame pojav, izdelek, prostor, lik in premisli, kako kulturni, družbeni stroj z obrati v produkciji ali zasuki v recepciji združuje, razdružuje spolne, kulturne, pa rasne, razredne antagonizme, agonizme in kaj od njih ostaja, vztraja.

V precepu:
Peaches

V pogovoru:
Nina Dragičević
Čeprav ne lovi teoretskih bližnjic, Nina Dragičević hitro zadane v bistvo. Ko se ne posmehuje novim konsenzom, išče lagodje v kulturi.

Snuje, povezuje:
Dražen Dragojević

Ilustracija:
Žiga Tomori
Video:
Gašper Torkar

FB dogodek