Vzhodno od queera ali Kjer ga najdeš | Pornhub

20.03.2019 | 19:00

‘Vzhodno od queera ali Kjer ga najdeš’ v precep vzame pojav, izdelek, osebnost, prostor, lik, gibanje in premisli, kako kulturni, družbeni stroj z obrati v produkciji ali zasuki v recepciji združuje, razdružuje spolne, kulturne, pa rasne, razredne antagonizme, agonizme in kaj od njih ostaja, vztraja.

V precepu:
Pornhub

V pogovoru:
Renata Šribar
Čeprav ne lovi teoretskih bližnjic, Renata Šribar hitro zadane v bistvo. Ko se ne angažira na področju antropologije in sociologije, dela z ‘nelagodjem v kulturi’ in prevaja postajanje v osebno prakso – kar se ozavesti večinoma na avtocesti med Obalo in Ljubljano.

Snuje, povezuje:
Dražen Dragojević

Ilustracija:
Žiga Tomori
Animacija:
Anja Romih

Napovednik:

Prenos v živo:

***

Boj je, pravijo, resničen. Ostaja, vztraja, dodajmo. Tudi ko bodo pravice pravične in poroke poročene – #utopija – kulturni boj bo, dokler bo ‘nelagodje v kulturi’. Boj zoper normativno. Normativno, če ne drugače, spontano, strukturno normira. Osi so jasne, ločnice zabrisane, presečišča, uganili ste, nelagodna – moško in drugo, hetero in drugo, L in G in B in T in Q in I in drugo … pa mainstream in drugo, underground in drugo … tako gor in dol po spolu, kulturi, pa naprej in nazaj k rasi, razredu – normativno normira to, kar mu je zunanje in notranje. Odrine, potlači, zamolči, prilasti, spregleda, pozabi, očisti … To, kar normira, ostaja, vztraja nekje vzhodno od queera.

***

FB dogodek