CENA ANTROPOCENA

Ljudje ustvarjamo novo geološko dobo – antropocen, v kateri ključno vplivamo na delovanje narave. Podnebje, ki so ga s svojo biosfero uravnavali živi organizmi, se že nekaj desetletij spreminja; zaradi emisij toplogrednih plinov se namreč ozračje pospešeno segreva. Na voljo imamo le nekaj let, da te procese zavremo, preden postanejo za človeštvo neobvladljivi.


V ciklu mesečnih okoljskih debat s krovnim naslovom CENA ANTROPOCENA pozornost usmerjamo na specifične in splošne dejavnike, ki vplivajo tako na naše zdravje kot na okolje, in prek odprte javne debate iščemo rešitve. Cikel ustvarjamo Irena Woelle, Nina Kodrič in Monika Weiss.

Grafična podoba: Rok Mar

20.03.2019 | 17:30 | zadnja (m)ura

Predavanje prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj (pdf):

 cena antropocena LKB (2)

27.02.2019 | 18:00| GLIFOSAT

V času, ko vse več držav zaradi skrbi za zdravje uvaja popolno prepoved uporabe glifosata, želi ameriška korporacija v Sloveniji, v Račah, šestkrat povečati proizvodnjo izdelkov z glifosatom. V pogovoru, v katerem bomo poleg Rač govorili o razširjenosti, škodljivosti in odpravi enega svetovno najbolj razširjenih herbicidov, so sodelovali:

– dr. Jernej Drofenik, vodja Sektorja za fitofarmacevtska sredstva, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
– dr. Igor Šoltes, evropski poslanec, Skupina Zelenih / Evropske svobodne zveze
– g. Miran Rajšp, član Ekološke iniciative Rače.

Pogovor je povezovala Monika Weiss.

Kje so moje rožice (vzel jih je glifosat)

Kje so moje rožice (vzel jih je glifosat)

Prepesnjene otroške in ljudske pesmi nas izobražujejo o vplivu, ki ga imamo na okolje. Ilustrirajo pa nam tudi, kako bo naša pasivnost pri reševanju globalnega segrevanja vplivala na naše otroke in naslednje generacije. Če takoj ne ukrepamo, bodo otroci prihodnosti namesto prešernih in veselih pesmi peli onesnažene pesmi.

Ženski pevski zbor Kombinat

Besedilo in slika: Irena Wölle